GRAĐANI NAJVIŠE UPOZNATI SA RADOM KOMUNALNE INSPEKCIJE

0
- reklama -

Beograd/Kraljevo, – U periodu od 11.08.2014. do 05.09.2014. izvršeno je anonimno telefonsko istraživanje javnog mnjenja širom Srbije (slučajni uzorak: Beograd, Kraljevo, Novi Sad, Aranđelovac, Bor, Kikinda, Kragujevac, Niš, Kruševac, Leskovac, Novi Pazar, Padinska Skela, Pančevo, Šabac, Smederevo i Subotica) o njihovim stavovima o radu inspekcijskih službi.


Od ukupnog broja ljudi iz ankete, nasumično je izdvojeno 1.027 građana, čiji su odgovori poslužili kao uzorak za analizu navedene ankete, koju je sprovela fondacija „Centar za demokratiju“ u okviru projekta „Građani za reformu inspekcija – ka efikasnom sistemu inspekcija u Srbiji“.

Direktan kontakt s nekim državnim inspekcijama izjavilo je da je imalo tek 29% ispitanika, i to najviše sa Komunalnom inspekcijom (njih 44,5%). Što se tiče zamerki, građani su skoro identično podeljeni na one koji su zadovoljni radom inspekcijskih službi i na one koji imaju zamerke. Među zamerkama, najčešća je ona vezana za neefikasnost, neažurnost i nezainteresovanost inspekcijskih službi (20,82% od svih ponuđenih zamerki).

Kraljevo milutin sa turista

- reklama -

Od svih inspekcijskih službi, građani Srbije izjavili su da su najviše upoznati sa radom Komunalne inspekcije (51,51%), dok je na drugom mestu Tržišna (11,58%), a na trećem mestu Građevinska inspekcija (9,95%).

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Unije kroz program podrške civilnom društvu u Republici Srbiji.

LJBL

- reklama -