TRSTENIK DO KRAJA SEZONE PRELAZA NA SISTEM GREJANJA NA GAS

0
- reklama -

Trstenik, – U Trsteniku su u toku završni radovi na Projektu decentralizacije sistema daljinskog grejanja i očekuje se da će do kraja ove grejne sezone Trstenik u potpunosti preći na sistem grejanja na gas.


U okviru rekonstrukcije sistema daljinskog grejanja ubrzano se radi na izgradnji toplovodne mreže u cilju povezivanja sistema sa novim toplotnim izvorima. Završne radove na toplovodnoj mreži obišli su danas predsednik Opštine Trstenik Miroslav Aleksić i direktor JP „Energetika“, Boris Vukmirović.

„ Pre dve godine definisali smo da kraj 2015. godine bude termin kada ćemo imati potpuno stabilan sistem daljinskog grejanja kojim ćemo rešiti problem koji je Trstenik imao prethodnih 10 godina. U skladu sa tim, i planom Opštine Trstenik, ubrzano se radi na rekonstrukciji sistema daljinskog grejanja kako bi građani Trstenika već ove grejne sezone imali kvalitetnije grejanje i kako bi konačno dobili ekonomski isplativ sistem grejanja.“ rekao je predsednik Opštine Trstenik, Miroslav Aleksić.

TS gas2

- reklama -

Projektom finansiranim iz budžeta Opštine u trsteničkom naselju Trstenik 2 prošle godine izvršena je kompletna implementacija novog sistema grejanja na gas. Ovaj sistem je zadovoljio kriterijume kvaliteta i ekonomske opravdanosti nakon čega je odlučeno da se isti primeni i u ostalim delovima grada. Uporedo sa uspostavljanjem novog decentralizovanog sistema grejanja na gas, sem u naselju Trstenik 2, funkcioniše i stari sistem na mazut. Prema rečima direktora JP „Energetika“, Borisa Vukmirovića energenata ima dovoljno.

TS gas1

„Grejna sezona je počela, proizvodni i distributivni sistem radi bez problema. Što se radova na projektu decentralizacije grejanja tiče, u završnoj smo fazi. Onog trenutka kada izvršimo povezivanje toplovoda sa toplotnim izvorima prelazimo na sistem grejanja na gas. Taj prelazak će se raditi planski, po utvrđenoj dinamici i sa što manjim prekidima u snabdevanju toplotnom energijom.“ rekao je direktor JP „Energetika“, Boris Vukmirović. U ovom trenutku, Opština Trstenik u Projektu decentralizacije sistema daljinskog grejanja ulaže milion i trista hiljada evra, a tokom sledeće godine će se, uz pomoć KFV, nemačke razvojne banke, u ovaj sistem uložiti još milion i sedamsto hiljada evra.

LJBL

- reklama -