O OTPADU REGIONALNO

0
- reklama -

Beograd – Potpisan Sporazum o formiranju regiona za upravljanje otpadom.


Danas je u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine u Beogradu, potpisan Međuopštinski sporazum o saradnji u regionalnom upravljanju otpadom. Sporazum obuhvata izradu Regionalnog plana upravljanja otpadom kojim se definišu zajednički ciljevi u skladu sa nacionalnom Strategijom uz prethodno izrađenu Studiju opravdanosti za donošenje regionalnog plana, na koju saglasnost daje nadležno ministarstvo.

sporazu,

Sporazum su potpisali: Ministarstvo i opštine Trstenik, Paraćin, Vrnjačka Banja i Grad Kraljevo kao nosioc aktivnosti novo-formiranog regiona za upravljanje otpadom.

- reklama -

deponija1

LJBL

- reklama -