OD 65 FIRMI SAMO MENADŽMENT FVK NIJE UMEO ILI HTEO DA MINISTARSTVU POŠALJE DOKUMENTACIJU ZA SOCIJALNI PROGRAM

0
- reklama -

Kraljevo – Nakon izjave ministra Vulina da da je menadžment Fabrike vagona kriv što je 423 radnika ostalo bez socijalnog programa, danas se saopštenjem oglasila PR služba Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje prenosimo u celini


SAOPŠTENJE – INFORMACIJA O REALIZACIJI PROGRAMA VIŠKOVA U AD “FABRIKA VAGONA” KRALJEVO

U cilju informisanja javnosti i radnika „Fabrike vagona“ Kraljevo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je 10. decembra 2014. godine generalnom direktoru Fabrike vagona Kraljevo elektronskim putem dostavljeno uputstvo sa spiskom akata koja su privredna društva u obavezi da dostave uz zahtev za obezbeđivanje sredstava iz budžeta za rešavanje viška zaposlenih, najkasnije do 12. 12. 2014. godine. Navedeno društvo nije dostavilo zvaničan zahtev za obezbeđivanje sredstava iz budžeta, sa potrebnom pratećom dokumentacijom, već je dostavilo samo anketne listiće zaposlenih o opredeljivanju za neku od opcija koje je ponudio poslodavac (anketni listići se ne dostavljaju Ministarstvu uz zahtev za obezbeđivanje sredstava).

Dvanaestog decembra prošle godine elektronskim putem je dostavljen zahtev za obezbeđivanje sredstava iz budžeta u kome se ističe da će zahtev sa potrebnom pratećom dokumentacijom biti dostavljen do 23. decembra, ali ona nije dostavljena ovom ministarstvu. Dalje, u zahtevu rukovodstva „Fabrike vagona“ Kraljevo se navodi da su svesni da ne mogu očekivati da se socijalni program realizuje u 2014. godini, te apeluju da se on sprovede u 2015. Petnaestog decembra Ministarstvu je elektronskim putem dostavljen izveštaj o anketi koju su sproveli sindikati. U izveštaju se navodi da se od ukupno 732 zaposlena za anketiranje odazvalo 426 radnika, tako da preduzeće nema precizne podatke.  

- reklama -

a

Posebno naglašavamo da je 64 preduzeća, po istoj proceduri i u istim rokovima, dostavilo potrebnu dokumentaciju i ostvarilo pravo na socijalni program za 5.726 radnika. Ministarstvo za rad će za svakog radnika obezbediti socijalni program u skladu sa pravilima koja će važiti u 2015. godini, a koja će uskoro doneti Vlada Srbije.

Saopštenje našoj redakciji dostavila je PR Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Jasna Popović – Ćosić.

LJBL

- reklama -