POZIV ŠKOLAMA DA SE UKLJUČE U MEĐUNARODNI PROGRAM “EKO-ŠKOLE”–EKO BAŠTE U ŠKOLAMA U SRBIJI

0
- reklama -

Beograd – Škole širom Srbije pozvane su da se uključe u sprovođenje  ekoloških aktivnosti tokom cele školske.


Više od 47 obrazovnih ustanova širom Srbije koje su uzele učešće u  međunarodnom programu „Eko-škole“ pokrenule su  različite inicijative iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine.  Aktivnosti poput obeležavanja značajnih eko-datuma, izgradnje eko-bašti, organizacije ekoloških  radionica, kvizova  i ekskurzija, postaće deo edukativnog programa predškolaca, učenika i studenata. Učešće u najvećem broju aktivnosti školama će omogućiti sakupljanje poena i osvajanje novčanih nagrada na kraju školske godine, kao i tutule „Ekomotivatora”. Sve škole od predškolskog do visokoškolskog profila mogu da se uključe u program aktivnosti  tokom cele školske godine, a  prijava se vrši putem linka.

Neke od aktivnosti u okviru programa obuhvataju obeležavanje datuma značajnih za životnu sredinu, čime se učenici podstiču da razmišljaju o različitim temama u zaštiti životne sredine, kao što su zaštita voda, vazduha, zemljišta, klimatske promene, upravljanje otpadom i značaj reciklaže, zdrave ishrane, održivi razvoj i druge. Takođe, deca će imati priliku da pokažu stečeno znanje učešćem u Eko kvizu,  kao i da izveštavaju o problemima životne sredine u okviru nagradnog konkursa Eko Repoteri. Na proleće, Vip mobile će svim školama obezbediti materijale za izradu Eko bašte, zajedno a sadnicama, a uspešna izrada bašte i njeno redovno održavanje doneće školama vredne poene i korak bliže tituli „Ekomotivatora“ i novčanim nagradama.

 

- reklama -

Eko paket

Međunarodni program „Eko-škole“ organizuje Fondacija za obrazovanje o životnoj sredini, a u Srbiji sprovodi strukovno udruženje „Ambasadori održivog razvoja i životne sredine“ uz podršku kompanije Vip mobile. Vipov dugogodišnji projekat „Ekomotivacija“ u okviru programa „Eko-škole“, omogućava deci i mladima od predškolskog do visokoškolskog uzrasta da učešćem u aktivnostima razvijaju i jačaju svest o značaju očuvanja životne sredine.godine, koje će im omogućiti osvajanje vrednih nagrada.

PR TEKST

- reklama -