PROGLAŠEN LOVOSTAJ ZBOG POPLAVA

0
- reklama -

Kraljevo – Proglašenjem vanredne situacije obustavlja se lov u lovištima Srbije.


Korisnici lovišta moraju privremeno obustaviti lov, lovostajem zaštićenih vrsta divljači, i dužni su da angažuju sve raspoložive ljudske i materijalne kapacitete u akcijama spasavanja i zaštite divljači od poplava, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede.

Neophodno je da korisnici lovišta budu u stalnom kontaktu sa nadležnim kriznim štabovima i nadležnim lovnim inspektorom, radi organizovanja i preduzimanja zajedničkih mera na spasavanju i zaštiti divljači na poplavama zahvaćenim, odnosno ugroženim područjima.
U instrukciji Uprave za šume navodi se da u periodu trajanja vanredne situacije, korisnik lovišta treba da preduzme sve neophodne mere kontrole opšteg stanja divljači i lovišta, obezbeđivanje mira u lovištu, redovno obezbeđivanje dovoljne količine kvalitetne dodatne hrane (prihrane) za divljač u lovištu, kao i mere za obezbeđivanje pomoći i zaštite svim vrstama divljih životinja u lovištu, a naročito zdravstveno ili životno ugroženim jedinkama, piše u saopštenju.

lovacka puska

- reklama -

Korisnik lovišta mora da obrazuje komisiju za ustanovljavanje i procenu štete u lovištu, koja će, u roku od 30 dana od dana prestanka važenja vanredne situacije, dostaviti nadležnom lovnom inspektoru.
U Upravi za šume podsećaju da Zakon o divljači i lovstvu propisuje zabranu lova lovostajem zaštićenu divljač ako je ugrožena požarom, poplavom, snežnim nanosima, poledicom i drugim elementarnim nepogodama, kao i u skladu sa odlukom o proglašenju vanredne situacije na delu teritoriji Republike Srbije zbog opasnosti od poplava.

- reklama -