U PONEDELJAK ISTIČE ROK ZA PRIJAVU POREZA NA DOHODAK

0
- reklama -

Rok za prijavu poreza na dohodak i plaćanje rate poreza na imovinu ističe u ponedeljak, 16. maja.


Godišnji porez na dohodak treba da plate građani koji su u 2015. godini zaradili više od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade u Srbiji, što je 2.201.220 dinara i taj iznos je neoporeziv. Porez na dohodak se plaća po stopi od 10 odsto na iznos od 2.201.221 do 6.603.660, a po stopi od 15 odsto na iznos zarade preko 6.603.661 din.
Poreski obveznik ima pravo na odbitke za sebe i za svakog izdržavanog člana porodice, a ukupno umanjenje poreza ne može da bude veće od 50 odsto dohotka za oporezivanje. Poreska prijava se može podneti u elektronskom i u papirnom obliku, na adresu poreske filijale u mestu prebivališta.

Poreska uprava tabla plava1
Druga rata ovogodišnjeg poreza na imovinu plaća se u iznosu četvrtine ukupnog poreza za 2015. godinu jer još nisu dostavljena poreska rešenja za 2016. Obveznici tog poreza su građani, preduzetnici i preduzeća, a prikupljaju ga lokalne samouprave.
Porez na imovinu se plaća u četiri rate – prva do 15. februara, druga do 15. maja, treća do 15. avgusta, a poslednja do 15. novembra. Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu, a za izbegavanje plaćanja tog poreza predviđena je kazna od 5.000 dinara.

Izvor PU

- reklama -
- reklama -