BOBAN ĐUROVIĆ, NOVI – STARI PREDSEDNIK OPŠTINE VRNJAČKA BANJA

0
- reklama -

Vrnjačka Banja – IZABRAN PREDSEDNIK OPŠTINE VRNJAČKA BANJA. DRUGI PUT ZAREDOM POVERENJE DATO BOBANU ĐUROVIĆU


Po prvi put od uvođenja višestranačkog sistema, na vrnjačkoj političkoj sceni, kandidat za predsednika opštine, Boban Đurović dobio je drugi put zaredom poverenje odbornika. U svom ekspozeu je izložio buduće funkcionisanje opštine, javnih preduzeća, revitalizaciju banjske privrede, veća ulaganja u infrastrukturu i poboljšanje standarda građana.

„Opština Vrnjačka Banja će u narednom periodu biti okrenuta većem ulaganju i razvoju sportskog turizma, tako da očekujemo da će do kraja ovog mandata, Vrnjačka Banja postati Nacionalna kuća sportova. Projekti za razvoj turizma i ulaganje u sam centar Vrnjačke Banje i obogaćivanje turističke ponude su spremni i očekujemo i u buduće nastavak saradnje sa Vladom Republike Srbije i nadležnim ministarstvom turizma”,  istakao je Boban Đurović, predsednik opštine Vrnjačka Banja.

VB Boban Đurović predsednik opštine

- reklama -

Đurović je naglasio da će posebna pažnja biti posvećena reformi javnog sektora i preispitivanje pojedinih skupštinskih odluka koje direktno utiču na banjske privrednike, a sve u boljem i efikasnijem radu Uprave i na lakšem ostvarivanju prava građana Vrnjačke Banje. Do kraja godine planirano je otvaranje hotela i završetak uspešne privatizacje HTP „Fontane“ za koje novoizabrano rukovodstvo ima pripremljen plan. Vrnjačka Banja će i dalje ulagati u razvoj zdravstvenog turizma i osavremenjavanje zdravstvenih usluga. Boban Đurović je najavio veći stepen odgovornosti svih izabranih funkcionera koji će učestvovati u vlasti ali i saradnju i podršku odbornika u započetim i novim projektima, imajući u vidu da u ovom sazivu, odborničku funkciju vrše bivši predsednici opštine, skupštine, izvršnih organa i zamenici i da vladajuća stranka želi da iskoristi iskustvo i znanje svih pojedinaca u daljem razvoju Vrnjačke Banje.

Na funkciju zamenika Predsednika opštine, izabran je Ivan Džatić, koji je u predhodnom periodu obavljao funkciju pomoćnika predsednika opštine. Odbornici su izabrali i članove opštinskog Veća: Sašu Grkovića, Vladana Čeperkovića, Igora Matića, Nikolu Trifunovića i Nikolu Vojnovića.

- reklama -