SRBI U BARAGANSKOJ GOLGOTI – NOVI PRILOZI

0
- reklama -

Kraljevo – Promocija knjige SRBI U BARAGANSKOJ GOLGOTI – NOVI PRILOZI, autora Miodraga Milina, Cvetka Mijalova i Andreja Milina.


Rumunska komunistička vlast donela je 1951. godine odluku da duž jugoslovenske granice u dužini od 25 km „očiste“ region od „elemenata koji bi mogli ugroziti politiku Partije“. Sprovedeno je masovno deportovanje ljudi iz 297 naselja i obuhvatalo je 12 791 porodicu sa više od 40 300 ljudi. Ukrcani su u 6 200 marvenih vagona i imali su pravo da ponesu onoliko stvari koliko staje u zaprežna kola. To su bili Rumuni, Srbi, Nemci, Bugari, Mađari, Arumuni, Basarabejci i Bukovinci, koji će formirati 18 novih naselja u pustoj i nenaseljenoj Baraganskoj niziji, kao vrstu otvorenog radnog logora. Knjiga govori o stradanju Srba u ovom rumuskom gulagu.

image

Učestvuju: prof. dr Ljubodrag Dimić, dopisni član SANU i prof. dr Miodrag Milin, autor. Četvrtak, 10. novembar 2016, u 19 sati, Galerija Narodnog muzeja Kraljevo.

- reklama -
- reklama -