POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI GRADOVA I OPŠTINA SLIVA ZAPADNE MORAVE

0
- reklama -

Protokol se zasniva na principima: partnerstva, koncenzusa, transparentnosti, odgovornosti, zajedničkog planiranja i usklađivanja aktivnosti, zajedničkog interesa, međusobnog informisanja i autonomnosti svih strana.


Protokol o saradnji gradova i opština sliva Zapadne Morave, odvijaće se na principima: partnerstva, koncenzusa, transparentnosti, odgovornosti, zajedničkog planiranja i usklađivanja aktivnosti, zajedničkog interesa, međusobnog informisanja i autonomnosti svih strana, a u nameri ostvarivanja opšteg cilja, istakao je Zdravko Maksimović, načelnik Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije i inženjersko-geološke i seizmičke poslove Gradske uprave grada Kraljeva.

“Inicijativa grada Kraljeva je upravo usmerena prema tome da zajedničkim merama, a onda i osposobljavanjem svih građana u ovim gradovima i opštinama krenemo zajednički da smanjujemo sve te rizike. Iz jedne nemoguće pozicije, u smislu odgovora na sve elementarne nepogode i izazove, dođemo u poziciju kada ćemo moći efikasno da upravljamo svim tim situacijama”, dodao je Maksimović.  Ovu inicijativu izrade najšireg okvira za saradnju gradova i opština sliva, jedinstvenog u Evropi, podržali su i Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, SKGO i UNDP.

“Mi podržavamo takvo ujedinjavanje opština, i samo zajedničkim usavršavanjem, naporima, silama mogu da se smanje rizici koji prete svima, i tu se govori ne samo da treba da se napravi jedna brana uzvodno da bi sve opštine nizvodno bile sigurne, nego i sve što je potrebno da se prenosi iskustvo između opština, znanja i mogućnosti za bolju saradnju i bolji odgovor za vanredne situacije” istakao je Menadžer programa Ujedinjenih nacija Žarko Petrović.

- reklama -

image
“Stalna konferencija gradova i opština kao nacionalna udruženja lokalne samouprave u Srbiji ima svaki interes da podrži međuopštinsku saradnju u različitim oblastima u kojima ona može biti ostvarivana, postoje dva razloga za međuopštinsku saradnju: jedno je da se kroz udruživanje resursa različitih gradova i opština dođe do kvalitetnije usluge koji oni pružaju a drugo je da dođe do ušteda kroz to udruživanje “, rekao je savetnik za lokalni i regionalni razvoj SKGO Novak Gajić.
Formiranjem stručnog tima za koordinaciju obezbediće se redovna i blagovremena komunikacija između gradova i opština potpisnika i razmena informacija, kojom će se omogućiti realizacija novih zajedničkih projekata ili uključivanje u realizaciju postojećih, dodao je Maksimović.

- reklama -