DA LI ĆE CENTRALE PROGUTATI REKU STUDENICU I OKOLNE POTOKE?

2
- reklama -

STUDENICA – U Ušću održana javna rasprava o izgradnji nekoliko hidrocentrala na reci Studenici kao i na nekoliko lokalnih potoka u ovom kraju.


Programom je bilo predviđeno da se meštani ovog kraja upoznaju sa svim relevantnim činjenicama i eventualnim posledicama koje izgradnja ovakvih hidrocentrala nosi sa sobom.
Izneta je velika zabrinutost lokalnog stanovništva kao i neslaganje sa ovim projektima. Čak je ovih dana pokrenuta i grupa na društvenim mrežama pod nazivom “Spasimo Studenicu” gde se lokalno stanovništvo upozorava na sve moguće negativne posledice izgradnje ovih hidroelektrana.
”Šira javnost nije dovoljno upoznata sa planom izgradnje mini hidroelektrane na reci Studenici koja će biti locirana 5,8 km uzvodno od ušća Studenice u Ibar. Plan je da se napravi brana 13,2 m visine pri čemu će se formirati akumulacija ukupne zapremine 190.000 m3, pri čemu se korisna zapremina akumulacije procenjuje na 45.000 m3. Uspor buduće akumulacije protezaće se na dužini od 1 km uzvodno od brane, a površina akumulacije pri koti normalnog uspora iznosiće oko 3 ha. Korito reke biće pregrađeno po celoj širini”, rekao je za Studenica Online Goran Nikolić predsednik MZ Ušće.
Izgradnja ove hidroelektrane je prva u nizu, s obzirom da je prvobitno planirana izgradnja osam, da bi se taj broj smanjio na buduće 3 hidroelektrane i to: Trnjaci, Ušće (Jabukovo polje), Nikoljača.
S ovim u vezi urađena je studija o proceni uticaja na životnu sredinu iz koje se jasno mogu sagledati mnogi negativni uticaji na mesto, stanovništvo i samu reku Studenicu. Naravno investitor predviđa i preuzimanje određenih mera za smanjenje ovih negativnih uticaja ali ne može dati nikakvu garanciju da bi tako moglo i biti.
Negativni uticaji se javljaju kako u periodu izvodjenja radova (agresivni radovi poput miniranja, bušenja, sečenja mogu da utiču na geološke uslove), tako i u ostalim fazama tj. fazi eksploatacije i u slučaju odredjenih prirodnih i drugih nepogoda.
Kao posledica građevisnkih radova, pojačanog saobraćaja i izgradnje hidroelektrane negativan uticaj će se u velikoj meri odraziti na stanje kvaliteta vode reke Studenice.
Posledice koje se mogu pojaviti u slučaju zagađenja vodotoka jesu promene hidrobioloških i mikrobioloških parametara, razvoj nepoželjnih organizama, zasipanje suspendovanim ili sedimentnim materijama. Takodje može doći do procurivanja naftnih derivata, odlaganje raznog otpada, zamućenih vodenih taloga,odlaganje sanitarnog otpada.
Uticaj na biodiverzitet je značajan, odredjeni primerci ihtiofaune (riba) i ostalih vodenih ekosistema mogu biti ozbiljno ugroženi sa nepovratnim posledicama.
Procene investitora vezano za uticaj na životnu sredinu usled raznih udesa u vidu raznih havarija su takve da je šteta po živote ljudi, životinja i imovine velika što se može videti u tabelarnom pregledu datom u ovoj studiji.

image
“Za prevoz glomazne mehanizacije koja će se upotrebljavati za izgradnju hidroelektrane koristiće se državni put Ušće – Studenica što će bitno uticati na njegovo propadanje”, dodaje Nikolić.
Pored gore navedenog veoma je bitan ekonomski aspekt sagledavanja. Naime Ministarstvo energetike je 2013. godine raspisalo javni tender i dodelilo lokacije za izgradnju mini hidroelektrana privatnim investitorima kojima je dat i rok da u periodu od 2 godine puste iste u rad. Privatni investitori dobijaju koncesije na reku tj. pravo korišćenja reke na višedecenijski vremenski peroid pri čemu vlasnici hidroelektrana imaju status povlašćenih proizvodjača električne energije tokom 12 godina posle puštanja hidroelektrane u rad i garanciju države da će od njih kupovati struju po višim cenama.
Ovo znači da bi ekonomsku koristi od izgradnje hidroelektrane imao samo privatni investitor, koji bi dobio kredit neke banke za realizaciju ovog projekta i povlašćeni status kod države da prodaje struju koju proizvodi korištenjem reke. Naravno vlasnik hidroelektrane bi plaćao i godišnji iznos koncesije državi tj. iznos za korištenje reke.
Koristi koje stanovnici mogu imati je angažovanje tokom grubih radova izrade mini hidroelektrane kao radnu snagu i eventualno za neke manje zanatske usluge. U periodu eksploatacije tj. korištenja planirano je da hidroelektrana bude potpuno automatizovana i da ne zapošljava ni jednog radnika što se može videti iz dokumenta „Lokacijski uslovi“ koji je priložen uz studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.
“Uvidom u Prostorni plan Grada Kraljeva zaprepašćen sam činjenicom da ćemo ostati i bez poslednjeg potoka. Investitori sada rade po tom planu koji je usvojen još 2011. godine verovatno bez primedbi građana sa ovog područja. Da li smo mi to tada prespavali ili su mimo nas krojili našu sudbinu? Lokalni političari su sigurno bili upoznati…” – kaže za Studenica Online, Goran Nikolić predsednik MZ Ušće.

image
Planirane MHE na području „bivše opštine ušćanske“:
1. ZEČEVIĆI – Popova Reka – tirolski zahvat
2. MOST – Želebić – tirolski zahvat
3. UŠĆE – Raduša – betonski prag
4. PRIŠEVIĆI – Raduša, Gospođin potok – tirolski zahvat
5. GRADINA – Kraljske reka – tirolski zahvat
6. PRĆANI – Studenica, Brevina – tirolski zahvat
7. RUDAK – Brevina – tirolski zahvat
8. GREBOVICA – Brevina/nasuta brana
9. RUDAK 2 – Brevina, Zabeoški potok/tirolski
10. GODOVIĆ – Studenica, Brevina, Vrški potok/ betonski prag
11. SELIŠTE – Ðakovski potok/ tirolski zahvat
12. KALUDRA – Savošnica/ betonski prag
13. ORAČKO BRDO – Savošnica/tirolski zahvat
14. SAVOVO – Savošnica, Ravni potok/tirolski zahvat
15. GRAIĆI – Graićka reka/ tirolski zahvat
16. MLANČA – Graićka reka/tirolski zahvat
17. JELIĆI – Gokčanica/nasuta brana
18. MEĐUREČJE – Rudnjačka reka/nasuta brana
19. ŽUPNjACI – Rudnjačka, Presiinjački potok/tirolski zahvat
20. DUBOVO – Dubovska reka, Kolska reka/ tirolski zahvat
21. KOSOVCI – Kolska reka/ tirolski zahvat
22. IGRIŠTE 1 – Predolska reka/nasuta brana
23. IGRIŠTE 2 – Predolska reka/ tirolski zahvat
24. GAJOVIĆI – Predolska i Mala reka/ tirolski zahvat
25. VLAS – Planska reka/ tirolski zahvat
26. STUDENICA 1 – Ušće Savošnice/tirolski zahvat
27. STUDENICA 2 – Miše brdo/ tirolski zahvat
28. STUDENICA 3 – Manastir Studenica/ tirolski zahvat
29. STUDENICA 4 – Ušće Brevine/ tirolski zahvat
30. STUDENICA 5 – Belibraća/tirolski zahvat
31. STUDENICA 6 – Trnjaci/tirolski zahvat

- reklama -

Radovan Tomić Studenica Online

- reklama -
0 0 votes
Glasanje za članke
2 Komentari
najnoviji
najstariji sa najviše glasova
Inline Feedbacks
View all comments
Milos

Toliko o temi koliko nam je stalo do zivotne sredine

Radomir Matic

trebaih graditi, sto vise.