STARE LIČNE KARTE VAŽE DO KRAJA GODINE, A VOZAČKE DOZVOLE DO JUNA 2017.

0
- reklama -

Kraljevo – Ako imate staru (papirnu) ličnu kartu krajnje je vreme da podnesete zahtev za novu, pošto stari dokumenti važe samo do kraja godine.


Svi građani Srbije koji još uvek imaju, kao lični dokument, staru (papirnu) ličnu kartu  tebalo bi što pre da podnesu zahtev za izdavanje novog dokumenta. Ovo se odnosi i na sve građane kojima na ovim starim dokumentima stoji da je važenje dokumenta TRAJANO,  jer ove lične karte, po ranije donetom zakonu, ne važe od 01. januara 2017. godine. To znači da sa starom ličnom kartom više nećete moći da se identifikujete u pošti, banci odnosno tamo gde je potrebno.

Za osobe koje su nepokretne ili su iz drugih opravdanih razloga sprečene da lično podnesu zahtev, postoji i mogućnost izlaska MUP-a na teren. Za to je potrebno pozvati ovlašćenu policijsku stanicu i priložiti dokaz zbog čega je lice bilo sprečeno da lično podnese zahtev.

Troškovi dobijanja nove lične karte su ukupno 1.155 dinara pošto je potrebno uplatiti 929 dinara za naknadu za obrazac nove lične karte  i 226 dinara za troškove njene izrade, a dokumetna izvod iz matične knjige rođenih i državljanstvo pribavlja policija po službenoj dužnosti.

- reklama -

image

Vozači u Srbiji koji još nisu zamenili stare, papirne vozačke dozvole plastičnim, biometrijskim, moraće to da urade najkasnije do 10. juna sledeće godine.

To je rok koji je određen Izmenom zakona o bezbednosti saobraćaja Srbije od 2014. godine kada je bio prvobitni rok za zamenu po Zakonu iz 2009. To verovatno znači da novog produženja roka neće biti, pa je preporuka da se ne čeka, po našem starom običaju, poslednji čas za zamenu. Cena zamene dozvole je 1.576 dinara.

Ako je ranija dozvola izdata na period kraći od 10 godina iz zdravstvenih razloga, ili ako zahtev podnosi lice koje je starije od 65 godina života, potrebno je priložiti i novo lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima i skupovima vozila one kategorije za koje se zahteva izdavanje vozačke dozvole, koje ne ne sme biti starije od šest meseci.  

Uz zahtev za zamenu vozačke dozvole treba priložiti vozačku dozvolu izdatu na starom obrascu, važeću (novu)  ličnu kartu na uvid, dokaz o plaćenoj naknadi troškova izdavanja vozačke dozvole od 876 dinara (255 dinara MUP-u i 621 dinar Zavodu za izradu novčanica) i dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi od 700 dinara. 

Kad policija zaustavi vozača kome je istekao rok važenja vozačke dozvole ne više od šest meseci, platiće kaznu od 6.000 do 20.000 dinara, i dobija dva kaznena poena. 

Po trenutno važećem Zakonu o bezbednosti saobraćaja vozač kome je istekao rok važenja dozvole više od šest meseci rizikuje kaznu od 15.000 do 30.000 dinara, pet kaznenih poena i zabranu upravljanja vozilom od najmanje tri meseca! 

Zamena vozačke dozvole može se obaviti i putem interneta preko portala E-uprave.

image

- reklama -