PREREGISTRACIJA ORUŽJA DO 5. MARTA

0
- reklama -

Kraljevo – Novim Zakonom o oružju i municiji, nije predviđen oružni list sa pravom korišćenja tuđeg lovačkog oružja.


Novim Zakonom o oružju i municiji, koji je počeo da se primenjuje od 5. marta 2016. godine, nije predviđen oružni list sa pravom korišćenja tuđeg lovačkog oružja, tako da su ovi oružni listovi prestali da važe od 6. septembra 2016. godine.
Građani se pozivaju da policijskim upravama vrate oružne listove koji su izdati sa pravom korišćenja tuđeg lovačkog oružja.
S obzirom na to da novim Zakonom o oružju i municiji nije predviđeno držanje trofejnog oružja, potrebno je da građani u zakonom predviđenom roku od godinu dana od dana početka primene novog Zakona podnesu zahteve i regulišu status trofejnog oružja.

Oružje 1
Fizička lica koja poseduju oružje za koje im je izdato odobrenje za držanje trofejnog oružja, dužna su da do 5. marta 2017. godine, oružje preregistruju, prodaju, onesposobe ili predaju bez naknade u korist Republike Srbije.
Dodatne informacije mogu se dobiti u policijskim upravama, po mestu stanovanja.

- reklama -