PREREGISTRACIJA ORUŽJA DO 5. MARTA

0
- reklama -

Kraljevo – Vlasnici trofejnog oružja su dužni da do 5. marta 2007. godine, oružje preregistruju.


Fizička lica koja imaju odobrenje za držanje trofejnog oružja dužna su da do 5. marta ove godine to oružje preregistruju, prodaju, onesposobe ili predaju bez naknade u korist Republike Srbije. Nepostupanje po navedenoj zakonskoj odredbi kvalifikuje se kao prekršaj za koji je propisana novčana kazna u iznosu od 5.000 do 150.000 dinara, a može biti izrečena i zaštitna mera oduzimanja oružja.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Policijskim upravama.

Novim Zakonom o oružju i municiji, koji je počeo da se primenjuje od 5. marta 2016. godine, nije predviđen oružni list sa pravom korišćenja tuđeg lovačkog oružja, tako da su ovi oružni listovi prestali da važe od 6. septembra 2016. godine. Građani se pozivaju da policijskim upravama vrate oružne listove koji su izdati sa pravom korišćenja tuđeg lovačkog oružja.
S obzirom na to da novim Zakonom o oružju i municiji nije predviđeno držanje trofejnog oružja, potrebno je da građani u zakonom predviđenom roku od godinu dana od dana početka primene novog Zakona podnesu zahteve i regulišu status trofejnog oružja.

image

- reklama -
- reklama -