OMAŽ EMI BIC

0
- reklama -

Kraljevo – U Galeriji Narodnog muzeja solisticki koncert-klavir i predavanje Sanje Pantovic, FILUM, Kragujevac, pod nazivom OMAZ EMI BIC (1867-1944).


Sanja Pantović je završila studije klavira u Beogradu na Fakultetu muzičke umetnosti u klasi profesora Zore Mihajlović. Od 1985. do 2005. godine radila je kao profesor klavira u Muzičkoj školi dr Miloje Milojević u Kragujevcu. Zvanje saradnika za uže stručno umetničku oblast Klavir – uporedni predmet na Fakultetu umetnosti u Nišu dobija 2005. godine, a 2006. u istom zvanju prelazi na Filološko – umetnički fakultet u Kragujevcu za predmet Klavirska muzika. Od 2008. godine, u zvanju docenta na Katedri za klavir Filološko – umetničkog fakulteta u Kragujevcu predaje Klavirsku muziku i Metodiku nastave klavira. Objavila je više stručnih radova i učestvovala na većem broju naučnih konferencija. Filološko – umetnički fakultet u Kragujevcu je izdao njene zbirke Klavirski ansambli (2008), Komadi za klavir (2010), Forme klavirske polifonije (2010) i Skriptu iz metodike nastave klavira (2012). Od 2010. koncertrira u klavirskom duu sa Jelenom Ivanović.

image

- reklama -