OVERA DOKUMENATA OD DANAS SAMO KOD JAVNIH BELEŽNIKA–NOTARA

0
- reklama -

Kraljevo – O danas građani Srbije dokumenta više neće moći da overavaju u opštini ili sudu, već isključivo kod javnog beležnika.


Beležnici – Notari, od danas će vršiti overe kopija raznih originalnih dokumenata, punomoćja, raznih saglasnosti, ugovora o zakupu, overe prepisa i raznih drugih dokumenata.

Cene overa, kako kaže Miodrag Đukanović, predsednik Javnobeležničke komore, biće niže nego što su bile kod lokalnih samouprava, ali više nego u sudovima.

Primera radi, prosečna overa potpisa kod notara je 360 dinara sa PDV.

- reklama -

image

U isključivoj nadležnosti notara do sada je bio samo promet nepokretnosti. Ostavinske postupke bležnici rade samo onda kada im sud poveri taj posao.

“Tendencija je da se s vremenom beležnicama povere sve ostavine, da bi se rasteretili sudovi. Jer u Srbiji se godišnje obavi oko 100.000 ostavina”, kaže Đukanović.

Ostali vanparnični postupci,a koa što je recimo uređenje međa, i dalje su u nadležnosti sudova, ali bi i to s vremenom trebalo da pređe na beležnike.

Sve ono što su opštine do sada overavale besplatno, ubudeće će besplatno raditi i beležnici.U pitanju su overe za socijalno ugrožene kategorije stanovništva koje prikupljaju različitu dokumentaciju za pomoć države ili invalidsku penziju. Besplatne će biti i overe dokumenata za zapošljavanje ili upis u školu ili na fakultet.

- reklama -