GRADSKO STAMBENO IZDAJE U ZAKUP GARAŽE I POSLOVNI PROSTOR

0

Kraljevo – Javno preduzeće ,,Gradsko stambeno”, Kraljevo,  izdaje u zakup 12 garaža i jedan poslovni prostor.


Javno preduzeće ,,Gradsko stambeno”, Kraljevo  objavljuje OGLAS o davanju u zakup, prikupljanjem pisanih ponuda, sledećih nepokretnosti:
1. I POSLOVNI PROSTOR
– poslovni prostor u Ulici 27. marta br. 26, L-7, u Kraljevu, površine 71,45 m², po početnoj visini mesečne zakupnine u iznosu od 12.000,00 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 14.400,oo dinara sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.
2. Garaže:
– garaža br. 4, u Ulici Mire Dragišića br. 10 – 14, u Kraljevu, površine 20,00 m², po početnoj visini mesečne zakupnine u iznosu od 2.600,00 dinara, sa uračunatim porezom na dodatu vrednost;
– garaža br. 12, u Ulici cara Dušana br. 53 – 57, u Kraljevu, površine 21,00 m², po početnoj visini mesečne zakupnine u iznosu od 3.500,00 dinara, sa uračunatim porezom na dodatu vrednost;
– garaža br. 13, u Ulici Miloša Velikog, u Kraljevu, površine 11,88 m², po početnoj visini mesečne zakupnine u iznosu od 3.000,00 dinara, sa uračunatim porezom na dodatu vrednost;
– garaža br. 17, u Ulici Miloša Velikog, u Kraljevu, površine 11,88 m², po početnoj visini mesečne zakupnine u iznosu od 3.000,00 dinara, sa uračunatim porezom na dodatu vrednost;
– garaža br. 18, u Ulici Miloša Velikog, u Kraljevu, površine 11,54 m², po početnoj visini mesečne zakupnine u iznosu od 3.000,00 dinara, sa uračunatim porezom na dodatu vrednost;
– garaža br. 33, u Ulici Miloša Velikog, u Kraljevu, površine 11,00 m², po početnoj visini mesečne zakupnine u iznosu od 1.400,00 dinara, sa uračunatim porezom na dodatu vrednost;
– garaža br. 34, u Ulici Miloša Velikog, u Kraljevu, površine 11,00 m², po početnoj visini mesečne zakupnine u iznosu od 1.400,00 dinara, sa uračunatim porezom na dodatu vrednost;
– garaža br. 38, u Ulici Miloša Velikog, u Kraljevu, površine 11,41 m², po početnoj visini mesečne zakupnine u iznosu od 1.400,00 dinara, sa uračunatim porezom na dodatu vrednost;
– garaža br. 40, u Ulici Miloša Velikog, u Kraljevu, površine 11,41 m², po početnoj visini mesečne zakupnine u iznosu od 1.400,00 dinara, sa uračunatim porezom na dodatu vrednost;
– garaža br. 41, u Ulici Miloša Velikog, u Kraljevu, površine 11,00 m², po početnoj visini mesečne zakupnine u iznosu od 1.400,00 dinara, sa uračunatim porezom na dodatu vrednost;
– garaža br. 42, u Ulici Miloša Velikog, u Kraljevu, površine 11,00 m², po početnoj visini mesečne zakupnine u iznosu od 1.400,00 dinara, sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.
image

Uslovi pod kojima se nepokretnost daje u zakup:
Zakupljena nepokretnost se može koristiti isključivo u skladu sa svojom namenom.
Ponude se dostavljaju u pisanoj formi u zatvorenoj koverti, sa naznakom ,,Ponuda za zakup” i to ličnom dostavom Komisiji za zakup nepokretnosti Preduzeća ili poštom na adresu: Javno preduzeće ,,Gradsko stambeno”, Kraljevo, Ul. cara Lazara 84a, 36000 Kraljevo, sa naznakom ,,Za Komisiju za davanje u zakup nepokretnosti”.
Pisane ponude se mogu dostaviti do 27.03.2017. godine, do 09,00 sati .

imageIzbor najpovoljnije ponude vrši se primenom kriterijuma visine ponuđene mesečne zakupnine.
U ovom postupku prikupljanja pisanih ponuda mogu da učestvuju lica koja blagovremeno dostave urednu pisanu ponudu, koja treba da sadrži:
* U odnosu na oglašeni poslovni prostori
– podatke o podnosiocu ponude (za preduzetnike: ime i prezime vlasnika radnje sa adresom prebivališta, naziv radnje, matični broj, kopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, ukoliko je u sistemu PDV-a, kopiju ugovora o otvaranja i vođenju računa kod poslovne banke; za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u Registar kod naležnog organa, kopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, ukoliko je u sistemu PDV-a, kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke);
• punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave, odnosno ponude;
• delatnost koja će se u poslovnom prostoru obavljati;
• zakupci su dužni da, po zaključenju ugovora o zakupu, a pre primopredaje zakupljene nepokretnosti, za obezbeđenje ispunjenja svojih obaveza, deponuju sredstva obezbeđenja plaćanja i to:
– bankarsku garanciju koja glasi na iznos dve mesečne zakupnine i izdata je na period od godinu dana, s tim što se obnavlja svake godine, za vreme trajanja odnosa zakupa ili;
– menicu avaliranu od strane poslovne banke, bez protesta, bez prigovora ili
– avansno izvršenu uplatu dve mesečne zakupnine;
– zakonski zastupnik privrednog društva koje ima svojstvo zakupca, u obavezi je da dostavi i sopstvenu solo menicu.
• Zakup za označeni poslovni prostor se zasniva na neodređeno vreme.
* U odnosu na oglašene garaže
– podatke o podnosiocu ponude (za fizička lica: ime i prezime, fotokopiju lične karte, kopiju saobraćajne dozvole, dokaz o svojini na stanu, odnosno pravu korišćenja na stanu; za preduzetnike: ime i prezime vlasnika radnje sa adresom prebivališta, naziv radnje, matični broj, kopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, kopiju saobraćajne dozvole; za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u Registar kod nadležnog organa, kopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, kopiju potvrde o izvršemom evidentiranju za PDV, kopiju saobraćajne dozvole, dokaz o obavljanju poslovne delatnosti u stanu odnosno poslovnoj prostoriji u zgradi).
– Zakup za označene garaže se zasniva na neodređeno vreme.
Dodatne informacije o uslovima izdavanja nepokretnosti u zakup možete saznati na broj telefona 036/332-200, lično u prostorijama Javnog preduzeća „Gradsko stambeno“, Kraljevo u Ulici Cara Lazara 84a, na sajtu www.gskv.rs i www.kraljevo.org, kao i na oglasnoj tabli Javnog preduzeća ,,Gradsko stambeno” i grada Kraljeva.