TOP NA RUŽIĆA BRDU USKORO U NOVOM RUHU

0

Kraljevo – Zavod za zaštitu spomenika kulture započeo restauraciju kompleksa TOP na Ružića brdu.


Projektom konzervatorsko-restauratorskih radova, koji realizuje Zavod za zaštitu spomenika kulture, predviđeno je raščišćavanje kompleksa, restauracija polomljenih delova memorijala i skidanje grafita.

Spomen kompleks na Ružića brdu formiran je na mestu sa kojeg je po prvi put dejstvovala partizanska artiljerija u oktobru 1941. sa namerom da oslobodi Kraljevo. U znak sećanja na ovaj događaj 1964. godine postavljen je spomen top, sa bronzanom pločom na kojoj je natpis kao svedočanstvo o rađanju artiljerije JNA u oktobru 1941.

TOP Ružića brdo 1