PEVAČKOJ GRUPI “RIBNICA” DVE PRVE NAGADE U LUNOVOM SELU

0

Kraljevo – Pevačka grupa „Ribnica“ nagrađena na “Lunovačkoj mobi”.


Na XI Saboru izvornog narodnog stvaralaštva u Lunovom Selu LUNOVAČKA MOBA Pevačka grupa „Ribnica“ osvojila je prvo mesto u konkurenciji dvadeset ženskih pevačkih grupa, dok je Mirko Županjac, član muškog sastava pevačke grupe, osvojio prvo mesto kao najbolji solista na Saboru.

KC Ribnica Lunovo Selo ženska grupa

Dve nagrade u Lunovom Selu samo su još jedna potvrda da pevačka grupa pri Kulturnom centru “Ribnica” ozbiljno i vredno radi.

KC Ribnica Lunovo Selo muška grupa

KC Ribnica Lunovo Selo diploma i pehar