OTVARANjE IZLOŽBE “ROD“

0
- reklama -

Izložba “ROD” je zamišljena kao vizuelni dijalog troje umetnika


U Galeriji Kulturnog centra u Ribnici u sredu, 30. avgusta u 20:00 sati, biće otvorena izložba „ROD“ zamišljena kao vizuelni dijalog troje umetnika. Autori izložbe su studenti Aleksandar Rakezić, Milica Popović i Una Knežević.

Milica Popović

Aleksandar Rakezić, preispitujući svoju ličnu tranziciju, pokreće pitanje: može li se promenom oblika u toku procesa tranzicije očuvati suština i sadržaj forme?

- reklama -

Koristeći se crtežom kao najintimnijom likovnom disciplinom, Milica Popović kroz seriju radova rađenih u kombinovanoj tehnici reflektuje i preispituje prirodne zakone i tokove stvari, kroz proces stalne konstrukcije i dekonstrukcije forme.

Una Knežević

U seriji slika i crteža Una kao motiv bira nar. Kroz seriju slika, istraživačkim pristupom, postepeno se razvija zanimljiva likovna igra.

Aleksandar Rakezić

- reklama -