OD ČETIRI PRIJAVE NA RAD OB “STUDENICA”, JEDNA OPRAVDANA

0
- reklama -

Za šest meseci pacijenti u Kraljevu podneli četiri prijave na rad Opšte bolnice “Studenica”, od kojih samo jedna prijava bila osnovana.


Na zdravstvene ustanove u prvih šest meseci ove godine zaštitnicima prava osiguranika u Srbiji podneto je svega 40 prijava, što je čak pet puta manje nego 2014. godine.

Najviše žalbi, iako se i one broje na prste jedne ruke, podneto je u Domu zdravlja Novi Sad (pet), u Domu zdravlja Kragujevac, Opštoj bolnici “Studenica” Kraljevo i Kliničkom centru Vojvodine evidentirane (po četiri) prijave.

Portal Kraljevo Online proveravao je zbog čega su se četiri pacijenta od 1. janura do 30. juna žalila na rad Opšte bolnice “Studenica” i di li su njihove prijave bile osnovane. Od savetnika direktora Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja za informisanje javnosti dobili smo odgovor:

- reklama -

Razlozi podnošenja prijava zaštitniku prava osiguranih lica Opšte bolnice “Studenica” Kraljevo su sledeći:
-problem u vezi sa izdavanjem uputa za laboratorijske analize koje se obavljaju u drugoj zdravstvenoj ustanovi;
-problem u vezi sa izdavanjem uputa za lekara odgovarajuće specijalnosti (zbog tehničkih problema u Integrisanom zdravstvenom informacionom sistemu-IZIS-u);
-zakazivanje ultrazvučnog pregleda po uputu izabranog lekara;
-primedbe na postupanje i ponašanje zdravstvenih radnika u Opštoj bolnici “Studenica” Kraljevo (prijava prosleđena na dalje postupanje direktoru Opšte bolnice Kraljevo).
Od 4 podnete prijave Zaštitniku prava osiguranih lica Opšte bolnice “Studenica” Kraljevo postupanjem zaštitnika utvrđena je osnovanost samo u jednom slučaju, dok je za tri prijave utvrđeno da nije došlo do povrede prava iz zdravstvenog osiguranja.

OB Studenica jun 2015

Na novu Srbije od ukupno 149 zdravstvenih ustanova u kojima je obezbeđena zaštita prava osiguranih lica prijave o povredi prava iz zdravstvenog osiguranja evidentirane su u 20 zdravstvenih ustanova za prvih šest meseci 2017. godine.

– Podaci o prijavama pokazuju da se osiguranici najčešće obraćaju zaštitniku prava zbog primedbi na ponašanje i postupanje zdravstvenih radnika – kaže Verica Lazić, v. d. direktora Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. – Od 40 prijava o povredi prava iz zdravstvenog osiguranja, koje su podneli osiguranici, utvrđena je osnovanost u pet slučajeva, za 29 podnetih prijava utvrđeno je da nije došlo do povrede prava iz zdravstvenog osiguranja. Jedna prijava nije razmatrana iz razloga što nije podneta od strane osiguranika, odnosno njegovog zakonskog zastupnika, dok je po pet podnetih prijava postupanje zaštitnika u toku.

OB Studenica interno

Prijave o povredi prava iz zdravstvenog osiguranja, za koje je utvrđeno da nisu u nadležnosti zaštitnika prava osiguranika, prosleđivane su na dalju nadležnost – 27 prijava direktorima zdravstvenih ustanova i jedna Ministarstvu zdravlja.

U RFZO kažu da je analizom podataka dostavljenih od strane zaštitnika prava osiguranika utvrđeno da je broj žalbi značajno smanjen. Za šest meseci 2015. godine bilo je 138 prijava, a 2016. godine 156.

U RFZO to tumače kao pozitivan efekat uvođenja institucije zaštitnika prava osiguranika, koja je u većini zdravstvenih ustanova zaživela od 2014. godine, i time što zaštitnici osiguranika više mogu da pomognu pacijentima da ostvare svoja prava nego zaštitnici prava pacijenata, koji su ranije bili prva adresa na kojoj pacijenti pokušavaju da ostvare svoja prava u sistemu zdravstvene zaštite.

LJBL

- reklama -