POLICIJA OD SUTRA POJAČAVA AKTIVNOSTI OKO ŠKOLA

0
- reklama -

Četvrtaci i šestaci učiće i “Osnove bezbednosti dece”


Policijska uprava u Kraljevu i Školska uprava pred početak nove školske godine održala radni sastanak sa direktorima osnovnih i srednjih škola sa područja grada Kraljeva, Raške i Vrnjačke Banje.

Izvršena je analiza stanja bezbednosti učenika i škola tokom predhodne školske godine, kao i adekvatna priprema za početak nove školske godine i predviđenih aktivnosti za nastavak zajedničkih projekata kao i aktivno uključivanje medija u iste, u cilju preduzimanja mera radi bezbednosti učenika i škola.

Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, od 01. septembra 2017. godine, u svim osnovnim školama u Republici Srbiji, realizovaće program „Osnovi bezbednosti dece”. Program će se sprovoditi u toku školske godine, u svim odeljenjima četvrtog i šestog razreda osnovnih škola, i obuhvata osam nastavnih jedinica: „Bezbednost dece u saobraćaju”, „Policija u službi građana”, „Nasilje kao negativna društvena pojava”, „Prevencija i zaštita dece od zloupotrebe opojnih droga i alkohola”, „Bezbedno korišćenje interneta i društvenih mreža”, „Prevencija i zaštita dece od

- reklama -

trgovine ljudima”, „Zaštita od požara” i „Zaštita od tehničko-tehnoloških opasnosti i prirodnih nepogoda”.

Deca i policija mup.rs

U saradnji sa predstavnicima škola, policijski službenici će na prvom savetu roditelja predstaviti program „Osnovi bezbednosti dece”, i upoznati ih sa ciljevima i načinom realizacije. Pored aktivnosti na realizaciji pomenutog programa, policijski službenici će, kao i do sada, intezivirati problemski orijentisan rad, pozorničku i druge delatnosti i preduzeti dodatne mere radi bezbednog učešća učenika u saobraćaju, inteziviratioperativnu delatnost radi prevencije i suzbijanja vršenja krivičnih dela u blizini škola i u školskim objektima.

- reklama -