DEMOKRATE O GRADSKOM BUDŽETU

0
- reklama -

Gradski odbor Demokratske stranke o budžetu i mladima.


Tema današnje konferencije za medije Gradskog odbora Demokratske stranke Kraljevo bila je budžet Grada Kraljeva i problemi mladih. Predsednik GrO Demokratske stranke Kraljevo Vukomir Mitrović rekao je da je u prvih 9 meseci 2017. godine što se prihoda tiče 357 miliona dinara manje realizovano od planiranog. U odnosu na prošlu godinu u istom periodu prihodi od poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke i porez na imovinu su manji za 9.4 miiona dinara, takođe porez na dobra i usluge je manji za 6.2 miliona dinara. Što se rashoda tiče za prvih 9 meseci 2017. godine 691 miliona je manje utrošeno od planiranog, a da bi se ispunio plan rashoda do kraja godine potrebno je realizovati još 1.551 miliona što je nemoguće. Razlozi za nerealizovane rashode DS vidi u političkim planovima koji nisu realni, nesposobnost, neznanje i nezainteresovanost vlasti.

Od preko 20 budžetskih korisnika njih samo četiri troše 57,6% budžeta. Predlog Demokratske stranke je da potrošnju komunalnih delatnosti sa 11,8% treba smanjiti na 10%, predškolsko vapitanje i obrazovanje sa 12% smanjiti na 10%, organizacija saobraćaja i saobaćajna infrastruktura sa 16,2% smanjiti na 10% i opšte javne usluge uprave sa 17,6% smanjiti na 10%. Ukupno bi ušteda iznosila 554 miliona dinara.

DS 09122017

- reklama -

Gradski odbor Demokratske stranke Kraljevo, smatra da ovako ušteđen novac treba uložiti u:
1. Lokalni ekonomski razvoj, a posebno u podsticaj za razvoj preduzetništva, na subvencije malim i srednjim preduzećima,
2. Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta (auto-put, aerodrom, industrijska zona kod aerodroma),
3. Mere aktivne politike zapošljavanja, ali ne samo za javne radove.

Vukomir Mitrović je na kraju naveo i drastične primere investicija koje nisu realizovane: paviljon na Goču, Dositejeva ulica, interna obilaznica, bazen, pijaca u Adranima. Kredit od 155 miliona dinara nije realizovan za 9 meseci, a ima i neraspoređeni višak iz 2016. godine.

Predsednik Kluba Demokratske omladine Kraljevo Pavle Škorić rekao je da je za šest godina nula dinara izdvojeno za konkretne projekte koji uključuju mlade, koji u Kraljevu nemaju nikakvu perspektivu. Za investicije se predstavlja kineska robna kuća, rupa za bazen i semafor. Zakon o zapošlavanju mladih koji predlaže Balša Božović doprineo bi da se za dve godine zaposli 50.000 mladih. Nedostatak radnog iskustva je glavni problem i država treba da stimuliše poslodavce, uvođenjem stepenaste strukture socijalnih doprinosa. Prema zakonu koji predlaže DS stopa doprinosa za angažovanje mladih do 24 godine bila bi 20%,  25-26 godina stopa bi bila 24%, 27-28 godina stopa bi bila 28%, 29-30 godina stopa doprinosa bi bila 32%. Po sadašnjem zakonu stopa doprinosa za mlade do 30 god. iznosi 37,8%, zaključio je Pavle Škorić.

- reklama -