KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA GRADA KRALJEVA

0

Grad Kraljevo stipendira dobre studente


Komisija za dodelu stipendija studentima grada Kraljeva raspisuje
KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA GRADA KRALJEVA ZA ŠKOLSKU 2017/18. GODINU

Pravo učešća na konkursu imaju studenti, koji su na režimu finansiranja iz budžeta Republike Srbije, pod sledećim uslovima:
1. da su državljani Republike Srbije,
2. da imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji grada Kraljeva najmanje tri godine pre raspisivanja konkursa,
3. da su studenti I ili II stepena studija, počev od druge godine osnovnih studija,
4. da imaju prosečnu ocenu iz prethodnih godina studija preko 8,50 i
5. da nijedna godina studija nije obnovljena.  

Za školsku  2017/18. godinu dodeljuje se 50 stipendija u pojedinačnom mesečnom iznosu od po 10.000,00 dinara.
Uz prijavu na Konkurs priložiti sledeće dokaze:
1. Uverenje fakulteta o redovnom studiranju na režimu finansiranja iz budžeta RS, upisanoj tekućoj godini studiranja, prosečnoj oceni iz prethodnih godina studija, uz dokaz da nijedna godina nije obnovljena;
2. Fotokopiju lične karte, odnosno očitanu ličnu kartu;
3. Uverenje o prebivalištu izdato od strane Policijske uprave Kraljevo, kao dokaz da student/kinja ima prijavljeno prebivalište na teritoriji grada Kraljeva najmanje tri godine pre raspisivanja konkursa;
4. Original ili overena kopija uverenja o državljanstvu, ne starija od šest meseci.
Tražena dokumenta iz tačke 3. i tačke 4. po zahtevu studenata pribavljaju se po službenoj dužnosti.

Studentska knjižica Index

Prijavu na Konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, dostaviti preko pisarnice-šalter 1, u prizemlju zgrade Gradske uprave grada Kraljeva, ili na adresu Gradska uprava grada Kraljeva, Odeljenje za društvene delatnosti, Komisiji za dodelu stipendija, Trg Jovana Sarića br. 1. Poslednji dan za prijavu na Konkurs je 27.02.2018. godine. Konkurs je objavljen u listu “Ibarske novosti“, a na oglasnoj tabli Gradske uprave i na zvaničnom sajtu grada Kraljeva www.kraljevo.org.
Obrazac prijave za Konkurs preuzima se u Odeljenju za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva, u kancelariji 309, ili na zvaničnom sajtu grada Kraljeva www.kraljevo.org.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Obaveštavaju se učesnici Konkursa da će spisak studenata koji ostvare pravo na studentsku stipendiju grada Kraljeva biti dostavljen Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja saglasno čl. 10.  i  čl. 11. Zakona o učeničkom i studentskom standardu (“Službeni glasnik RS“, br. 18/2010 i 55/2013). Čl. 10. Zakona propisano je da je korisnik studentskog kredita dužan da jednokratno vrati ceo iznos isplaćenog kredita ako istovremeno koristi kredit, ili stipendiju drugog davaoca.  Čl. 11. Zakona propisano je da pravo na studentsku stipendiju nema student koji je pravo na studentsku stipendiju ostvario u skladu sa odlukom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, a da će student za koga se utvrdi da je zloupotrebom ostvario pravo na studentsku stipendiju trajno izgubiti pravo na istu.  Čl. 11a Zakona propisano je da pravo na stipendiju za izuzetno nadarene studente nema student koji je pravo na studentsku stipendiju, ili kredit ostvario u skladu sa odlukom nadležnog organa iz budžeta jedinice lokalne samouprave, odnosno iz budžeta Republike Srbije.

Za sva dopunska objašnjenja učesnici Konkursa mogu se obratiti Odeljenju za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva, kancelarija 309-III sprat, ili na telefon 036.306.013.