DAN AUTIZMA OBELEŽEN U CENTRU KRALJEVA

0

DECI SA AUTIZMOM NEOHODNA POMOĆ ŠIRE ZAJEDNICE


Pre dve godine roditelji dece sa autizmom osnovali su svoje Udruženje u Kraljevu. Na svetski Dan autizma organizovali su javnu manifestaciju u centru grada sa idejom da se deca sa autizmom okupe i druže, a roditelji ukažu na probleme koje imaju.

Udruženje za pomoć osobama sa autizmom u Kraljevu ima 42 člana – roditelje dece sa smetnjama u razvoju iz autističnog spektra. U Kraljevu je zabeležen rast broja osoba sa tim poremećajem što ukazuje na potrebu da se šira zajednica više uključi u procese lečenja, edukacije i obrazovanja pre svega dece.

Maja Vuksanović, majka deteta sa autizmom, kaže da su im potrebni defektolog i logoped, jer to nemaju u školi. „Ovo nam je velika podrška zato što će svi saznati šta su deca sa autizmom i koje probleme imaju“, ističe Danijela Babović.

Autizam Kraljevo baloni

Udruženje u Kraljevu nema svoje prostorije. Koristi prostorije Unije organizacija osoba sa invaliditetom. „Što se tiče samog udruženja mi smo uvek otvoreni za saradnju“, kaže Ivan Maričić, predsednik Udruženja „Autizam“, „da ih posavetujemo, kome i kada da se obrate kao i ono što je najbitnije u tom prvom susretu sa autizmom da bi se lakše prihvatilo i upustilo u borbu sa samim autizmom.“

Projekat Udruženja pod nazivom „Kišni čovek“ ove godine nije prošao na zvaničnom konkursu grada za finansiranje projekata Udruženja građana iako je po mišljenju članova drugih organizacija za pomoć osobama sa invaliditetom dobio najviše ocene.