DEKRA PROJEKAT, EKSPERTSKA MIGRACIJA MEDICINSKIH RADNIKA

0

Sve više medicinskih sestara i tehničara ukazuje poverenje nemačkoj agenciji DEKRA i Serbo Lab-u. Zbog ogromne zainteresovanosti DEKRA Projekat “Ekspertska migracija” dolazi u čak još pet gradova: Čačak, Kraljevo, Ćupriju, Zaječar i Vršac.


U Nemačkoj postoji ogromna ponuda poslova za medicinske radnike. Naši medicinski radnici su veoma traženi i cenjeni. Međutim, nije dovoljno samo otići. Potrebne su određene pripreme koje Serbo Lab pruža uz garanciju kvaliteta. Trenutno je 800 medicinskih sestara i tehničara u Srbiji u Projektu. Zašto su se odlučili za Ekspertsku migraciju? To će najbolje reći oni sami. Na kartici Iskustva pročitajte sve o tome. Jesmo li privukli Vašu pažnju?

DEKRA sarađuje sa više od 50 nemačkih medicinskih ustanova (partnera u Projektu).

Veliki broj partnera Projekta “Espertska migracija” daje medicinskim sestrama i tehničarima mogućnost da izaberu svog poslodavca. Serbo Lab kandidati mogu birati regione, specijalizovane klinike ili gerantološke centre. Prednost je i u tome što se kompletan proces završava u Srbiji. Od učenja jezika, preko povezivanja sa poslodavcima do nostrifikacije diplome. Zainteresovani sada?

Šta sve obuhvata projekat Ekspertska migracija?

  Obuka nemačkog jezika do nivoa B2 Pflege radi nostrifikacije diplome;
  Priprema za polaganje stručnog ispita u Nemačkoj;
  Upoznavanje sa sistemom rada u nemačkim medicinskim ustanovama.

  SerboLabGroup

  Koji su uslovi za prijavu?

  Završena medicinska škola opšteg, ginekološko-akušerskog ili pedijatrijskog smera;
  Položen državni ispit ili započet pripravnički staž;
  Motivacija za rad u Nemačkoj i spremnost za učenje.

  Da, da, ali koliko to sve košta?

  Priprema za polaganje jezika, priprema za polaganje nostrifikacionog ispita, upoznavanje sa sistemom rada u nemačkim medicinskim ustanovama – sve je BESPLATNO. O mogućnostima za dobijanje beskamatnog DEKRA kredita za ostale troškove pogledajte ovde.

  Ispunjavate sve uslove? Sledeći korak je PRIJAVA.

  Pratite nas za raspored održavanja prezentacija Projekta Ekspertska migracija u avgustu u Čačku, Kraljevu, Ćupriji, Zaječaru i u Vršcu.

  DEKRA i Serbo Lab očekuju baš Vas u Projektu Ekspetska migracija!