ČIŠĆENJE ZGRADA U SISTEMU “GRADSKOG STAMBENOG”

0
- reklama -

POZITIVNI REZULTATI NOVE USLUGE U SISTEMU ODRŽAVANJA “GRADSKOG STAMBENOG” KRALJEVO


Javno preduzeće “Gradsko stambeno” Kraljevo od 1. juna nudi novu uslugu – čišćenje stambenih i stambeno-poslovnih zgrada.

Na terenu, u Ulici Rada Vilotijevića broj 3, zatičemo vozilo Agencije za čišćenje “MAKO”, koje je na tenderu Javnog preduzeća “GRADSKO STAMBENO” ponudilo najbolje uslove i najnižu cenu. Nekoliko uniformisanih radnica radi po instrukcijama šefa smene.

GSKV čišćenje Mako 2

- reklama -

“Do sada je našu zgradu čistila žena koju smo angažovali na crno. Bilo je problema i oko higijene ali i plaćanja i nabavke sredstava za čišćenje. Ovako je jednostavnije, sigurnije ali i jeftinije, a očekujem da će naša zgrada naravno uz pomoć nas vlasnika stanova biti urednija i čistija”, kaže Marina Milašinović, upravnica Stambene zajednice.

Javno preduzeće “Gradsko stambeno” Kraljevo, svoje usluge stambenim zajednicama proširilo je i na usluge čišćenja. Raspisan je tender izabran najpovoljniji ponuđač, a do sada je ovu uslugu počelo da koristi 15 stambenih zajednica.

GSKV čišćenje MAKO

“Pored niza dosadašnjih usluga,  tekućeg i investicionog održavanja, hitnih intervencija, profesionalnog upravljanja, naše usluge proširili smo i na čišćenje zgrada. Ovom uslugom dajemo mogućnost upravnicima stambenih zajednica da podignu nivo higijene u svojim zgradama koje su poprilično zapuštene i prljave, da zaštite sebe od angažovanja radnika “na crno”, kao i da olakšaju sebi da  naplatu “od vrata do vrata” zamene sigurnom naplatom od stane našeg Preduzeća. Svi oni upravnici koji su svoje zgrade poverili nama na održavanje znaju koliko su naše usluge profesionalne i koliko je uz nas lakše održavanje i upravljanje zgradom, kaže Dragana Bikić, direktorka Javnog preduzeća “Gradsko stambeno” Kraljevo.

Vlasnike stanova i upravnike stambenih zajednica upozoravamo da angažovanje čistačica na crno nije dozvoljeno, pa ukoliko Inspekcija rada na licu mesta zatekne radnika mogu platiti i kaznu.

- reklama -