DANAS JE PREORAŽENJE GOSPODNJE

0

SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA I NJENI VERNICI OBELEŽAVAJU DANAS PRAZNIK POSVEĆEN PREOBRAŽENJU GOSPODNJEM.


Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Preobraženje Gospodnje, posvećeno sećanju na događaj kada je Isus Hrist na gori Tavor u prisustvu Mojsija i proroka Ilije najavio nebesku snagu nove vere i svoju ulogu cara nad carevima, koja nadilazi starozavetne zakone i proroke.

   Preobraženje u Studenici 2018
U pravoslavnim hramovima blagosilja se novi rod grožđa, koje se prema običajima prvi put jede na današnji dan. U narodu se veruje da se 19. avgusta priroda preobražava, a leto se bliži kraju.

Preobraženje u Studenici 2018 1