PRIJAVITE SAMI OBJEKTE KOJI NISU POPISANI

0

Gradska uprava nakon popisa, poziva građane da sami prijave objekte koji nisu evidentirani.


Iako je popis objekata izgrađenih bez građevinske dozvole završen, Gradska upava grada Kraljeva evidentiraće objekte po prijavi građana.

Vlasnici objekata čiji objekti iz bilo kog razloga nisu popisani, mogu da se jave u kancelariju Građevinske inspekcije, Gradska uprava, kancelarija broj 416, radi evidentiranja i daljih postupaka.

Kuca izolacija 1

Kada građanin ozakoni bespravno izgrađeni objekat, stiče pravo upisa svojine na njima, pa tako dobija mogućnost  da ih proda ili ostvari druge vrste prometa nekretnina.