ZELENA ENERGIJA–SIGURAN PUT U BUDUĆNOST

0

Predstavljeni rezultati projekta „Zelena energija-Siguran put u budućnost“ udruženja građana „Novi Put“


U Kraljevu su danas predstavljeni rezultati projekta „Zelena energija-Siguran put u budućnost“ kojeg je, uz podršku Ministarstva za zaštitu životne sredine realizvalo udruženje građana „Novi Put“

Jedan od tema na prezentaciji projekta koji se bavio promocijom obnovljivih izvora energije u osnovnim i srednjim školama kroz produkciju atraktivnih info panoa namenjenih školama , bila je i uloga medija u promociji obnovljivih izvora energije.

Tokom rasprave iznet je podatak da ni jedan lokalni registrovani elektronski mediji u Kraljevu nema u svojoj programskoj šemi stalnu rubriku-emisiju koja se bavi temama iz oblasti zaštite životne sredine a posebno temama o energetskoj efikasnosti , korišćenju OIE i uticaju istih na klimatske promene. Teme iz ovih oblasti su, u stalnim informativnim emisijama, najčešće zastupljene u formi izveštaja sa dnevnih događaja koji se bave radom lokalne samouprave i to mahom prateći rad čelnika j i vladajućih stranaka pa kako te teme nisu u primarnom fokusu njihovog delovanja onda ih u lokalnim medijima ima sporadično i na mahove.

UG Novi put foto Zoran Nikolić

Udruženja građana koje se, primarno, bave ovim temama čest su i relevantan izvor podataka za lokalne medije ali zbog problema koje u svom poslovanju imaju lokalni mediji i te informacije su sporadične i nesistematične.

Uz to, bez adekvatne materijalne podrške tim udruženjima od strane države teško da je moguće govoriti o održivosti njihovih aktivnosti usmerenih na jačanje svesti građana o značaju korišćenja obnovljivih izvora energije.

Praksa je pokazala da njihov glas „utihne“ sa okončanjem odobrenih projektnih aktivnosti. Kao pozitivno u smislu menjanja takvog stanja navedeno je da lokalni mediji , pre svih pojedini veb portali, počinju da se više bave temama iz oblasti zaštite životne sredine zbog podrške koju im pruža grad kroz sufinasiranje medijskih projekata ali Odsek za zaštitu životne sredine gradske uprave.Zajednički stav svih učesnika u raspravi je da želejnih i potrebnih promena u većem korišćenju obnovljivih izvora energije pa samim tim i sanjenju uzročnika klimatskih promena na lokalnom nivou nema bez permanentne edukacije, pre svega donosilaca odluka na lokalnom nivou i medijskih poslenika, a tek potom i građana.

Autor članka i fotografije Zoran Nikolić, izvor DANAS