KAKO ZBOG MANJEG POREZA DA PLAC POSTANE LIVADA?

0
- reklama -

Podnošenjem izmenjene poreske prijave moguće preimenovanje vrste zemljišta


Odeljenje za poresku administraciju Gradske uprave grada Kraljeva poziva poreske obveznike koji su vlasnici neizgrađenog građevinskog zemljišta na teritoriji grada Kraljeva, koje se koristi isključivo za gajenje biljaka, odnosno sadnog materijala, odnosno šuma, da do 01. marta 2019. godine, za svrhu utvrđivanja osnovnice poreza na imovinu, podnesu izmenjenu poresku prijavu, kako bi se to zemljište razvrstalo u poljoprivredno, odnosno u šumsko zemljište.

Livada i seno pod snegom i konj

Prijave se podnose u kancelarijama 10 i 11 u Gradskoj upravi grada Kraljeva. Uz prijave potrebno je dostaviti dokaz o korišćenju zemljišta (registraciju poljoprivrednog gazdinstva ili izjavu dva svedoka).

- reklama -
- reklama -