NA AERODROMU MORAVA GRADIĆE SE JOŠ JEDNA PISTA

0

Raspisan tender za projektovanje i gradnju piste broj 2 na Aerodromu “Morava”


Vojnograđevinska ustanova Beograd oglasila je nabavku radova za izradu projektne dokumentacije i izgradnju druge piste aerodroma Morava.

U konkursnoj dokumentaciji navedeno je da je izrada tehničke dokumentacije neophodna radi potrebe uključivanja Aerodroma Morava u civilni javni vazdušni saobraćaj, s obzirom na to da je aerodrom prethodno pretežno služio kao vojni aerodrom. Pista će biti dugačka 2.265 metara.

Aerodrom Morava 17122019  3

„Za izradu tehničke dokumentacije neophodno je izvođenje terenskih istražnih radova sa pratećim geodetskim radovima, kao i izvođenje ostalih pratećih radova, a radi izdavanja sertifikata aerodroma“, navodi se u konkursu.

Rok za izradu idejnog projekta je 10 dana po potpisivanju ugovora, za izradu tehničke dokumentacije i geodetska merenja poslednji dan decembra, dok je izradu idejnog rešenja potrebno završiti najkasnije do 31. januara 2020.

Među uslovima tendera koje treba da ispune ponuđači, navodi se i da je potrebno da su pre objavljivanja poziva za ovu javnu nabavku izvršili radove u vrednosti od najmanje 500 miliona dinara na izgradnji manevarskih površina.