KREĆE DRUGI KRUG DEZINFEKCIJE ZGRADA

0

Rezervoari sa dezinfekcionim sredstvima i u selima


Pored dosadašnjih lokacija, rezervoari  sa dezinfekcionim sredstvom, biće postavljeni i u Vitkovcu, Oplanićima, Godačici, u Mrsaću kod Doma i u Adranima kod „Gala marketa“, a od sutra će biti postavljen i jedan rezervoar u Ratini. Rezervoari će redovno biti dopunjavani i treba uzimati samo onoliko litara tečnosti, koliko je potrebno za dnevnu dezinfekciju , jer sredstvo gubi dejstvo posle 24 časa.

Odeljenje za poslove civilne  zaštite krenuće u drugi krug dezinfekcije stambenih zgrada.

Dezinfekcija zgrada 4