RADNO VREME DOMA ZDRAVLJA TOKOM VASKRŠNJIH PRAZNIKA

0
- reklama -

Tokom vaskršnjih praznika Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece i Služba stomatološke zdravstvene zaštite radiće od 7:00 do 18:00 sati


Od 7:00 do 13:00 sati radiće ambulante Mataruška Banja, Ribnica, Ženeva i Ušće, kao i Služba za zdravstvenu zaštitu žena i Služba kućnog lečenja i nege. Služba za hitnu medicinsku pomoć radi uobičajeno od 00:00 do 24:00, telefon 194.

Rad trijažne ambulante (KOVID ambulanta) za respiratorna i febrilna stanja, koja se nalazi u zgradi Medicine rada, je i tokom praznika od 7:00 do 22:00 časa. Brojevi telefona su: 036.301,707, 060.576.22.80, 060.576.22.81, 060.576.22.82.

- reklama -

Hitna pomoć  3 foto Kraljevo Online.jpg

Brojevi telefona KOL CENTRA Doma zdravlja Kraljevo za odraslo stanovištvo: 301.672 od 7:00 do 18:00 sati i 060.568.29.00 od 18:00 do 7:00 časova. Brojevi telefona KOL CENTRA za decu predškolskog i školskog uzrasta: 301.578 od 7:00 do 18:00 sati i 060.576.22.57 od 18:00 do 07:00 časova.

- reklama -