DA LI DIŠETE ČIST VAZDUH?

0
- reklama -

U toku je javna rasprava o Nacrtu plana kvaliteta vazduha


Gradsko veće grada Kraljeva upućuje poziv za javnu raspravu o Nacrtu Plana kvaliteta vazduha grada Kraljeva za period od 2020. do 2025. godine, kojim poziva građane i stručnu javnost da učestvuju u javnoj raspravi koja traje do 28. septembra 2020. godine, kao i da  se uvid u tekst Nacrta Plana kvaliteta vazduha grada Kraljeva za period od 2020. do 2025. godine može izvršiti na zvaničnom sajtu grada Kraljeva.

Učesnici u javnoj raspravi mogu dostaviti primedbe, predloge i sugestije Odeljenju za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Kraljeva (Odsek za zaštitu životne sredine) u pisanoj formi ili na e-mail adresu leap@kraljevo.org na posebnom obrascu, najkasnije do 28.09.2020. godine do 9:00 sati.

Kraljevo opština i SDK 17 septembar 2020

- reklama -

Dana 28.09.2020. godine (ponedeljak) u 12.00 časova u svečanoj sali Gradske uprave grada Kraljeva (prizemlje), Trg Jovana Sarića broj 1, održaće se javna sednica, na kojoj će se, uz učešće zainteresovanih građana i stručne javnosti, razmotriti prispele primedbe, predlozi i sugestije, kao i primedbe, predlozi i sugestije izneti na javnoj sednici. Na održavanje javne sednice primeniće se uslovi, ograničenja i mere predviđeni Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 i Naredbom o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru.

- reklama -