KAKO DA NAUČITE NEMAČKI ILI ENGLESKI BESPLATNO?

0

Upišite kurs nemačkog ili engleskog jezika i drugi online pohađajte besplatno


Možda nije baš tako lako za poverovati da postoji škola stranih jezika u našoj zemlji, koja ne samo da organizuje kurseve engleskog i nemačkog jezika, nego i kurseve za mnogo drugih stranih jezika, a uz to polaznicima obezbeđuje i besplatno pohađanje još jedne online obuke.

Istina je! Škola stranih jezika Akademije Oxford u Kraljevu svim zainteresovanim pojedincima nudi upravo takvu mogućnost.

Upišite kurs nemačkog ili engleskog jezika i drugi online pohađajte besplatno

Akademija Oxford KV septembar 2020 3

U principu nije potrebno nikakvo predznanje niti ispunjenje bilo kakvog zahteva, već samo da osoba želi da pohađa kurs engleskog jezika ili nemačkog.

Poznato je da Škola stranih jezika Akademije Oxford Kraljevo u potpunosti i poštuje pravila, koja propisuje trenutno aktuelni standard za učenje stranih jezika ili takozvani CEFR (The Common European framework for languages). U pitanju je Zajednički evropski referentni okvir za jezike, prema kome je određeno da kurs nemačkog jezika, engleskog ili bilo kog drugog mora biti organizovan na jednom od ukupno šest nivoa.

Reč je o nižem i višem početnom nivou, odnosno A 1 i A 2, zatim o nivoima srednje grupe, to jest B 1, kao nižem srednjem i B 2, kao višem srednjem. Ako polaznik ima adekvatan nivo znanja, onda može da pohađa kurs na C 1 nivou, što je niži napredni nivo ili na nivou C 2, što je viši napredni nivo znanja.

Akademija Oxford KV septembar 2020 1

Ali to svakako nije celokupna ponuda ove škole stranih jezika.

Svako ko bude upisao kurs engleskog jezika ili nemačkog će imati na raspolaganju mogućnost da sasvim besplatno pohađa jedan od 10 online kurseva. Teme kojima se ti kursevi bave su naročito interesantne, te njihovo izučavanje omogućuje svakom pojedincu da značajno unapredi svoje veštine, što će bez sumnje uticati i na unapređenje njegove radne biografije.

Najpre da pomenemo da je u ponudi online kurs za brzo čitanje, kao i za upravljanje vremenom. Znatno će biti olakšano svakome ko bude pohađao potpuno besplatno online obuku za organizaciju učenja, ako kasnije bude ta znanja primenjivao i u praksi. Isto se odnosi i na online obuku za tehnike pamćenja, a Škola stranih jezika Akademije Oxford u Kraljevu nudi mogućnost svakome ko upiše kurs nemačkog jezika ili engleskog da gratis pohađa online obuku za kreativno pisanje, kao i za pisanje za web ili blog, s tim što je u ponudi i besplatni online kurs kreativnog pisanja za decu.

Veštine poslovne komunikacije će moći da upozna svako, ko bude izabrao online obuku čija je to osnovna tematika, a ponudom je obuhvaćen i potpuno besplatni online kurs za upoznavanje sa mapama uma, kao i za veštine prezentovanja.

Kursevi engleskog i nemačkog jezika za decu

Nisu ni mališani zaboravljeni, jer je njima na raspolaganju mogućnost da pohađaju kurs nemačkog jezika za decu, kao i nemačkog, odnosno bilo kog drugog izabranog stranog jezika.

A da bi što bolje u određenom uzrastu usvojili znanja predviđena nastavnim programom, iskusni predavači će se potruditi da način prezentovanja gradiva usklade sa mogućnostima polaznika određenog uzrasta. Inače je dokazano da upravo fleksibilan pristup edukaciji najmlađih polaznika donosi najviše uspeha.

Akademija Oxford KV septembar 2020 2

Svakako će značajne koristi imati svako ko pohađa kurs engleskog jezika za decu, odnosno nemačkog i svakog drugog, jer će u kasnijem dobu moći i ta znanja da nadogradi kroz ostale edukacije.

Upis na kurseve nemačkog i engleskog jezika za odrasle i decu

Svakog radnog dana u periodu od 08 do 18 h, kao i subotom između 09 i 14 h je otvorena Škola stranih jezika Akademije Oxford u Kraljevu, koje se nalazi u ulici Hajduk Veljkova broj 2, lokal 1.

Zainteresovani prijavljivanje mogu da izvrše ili na toj adresi ili putem brojeva telefona 036 201 889, 069 30 40 584 ili 060 30 90 585. Dozvoljeno je i da zainteresovani pošalju osnovne informacije o sebi na mail adresu kraljevo@akademijaoxford.com

Planirano je da kursevi nemačkog i engleskog jezika za odrasle i za decu budu organizovani u prostorijama ove škole, a na način koji se smatra klasičnim. Naravno da se tom prilikom u potpunosti poštuju sve zakonom propisane mere usled pandemije. Međutim, ako budu doneta nova ograničenja, te bude neophodno da im nastava bude prilagođena, o svim eventualnim promenama će prijavljeni kandidati da budu obavešteni blagovremeno.