UČESTVUJTE U KREIRANJU BUDŽETA GRADA KRALJEVA

0

JAVNA RASPRAVA O BUDŽETU GRADA KRALJEVA


Gradsko veće grada Kraljeva, nakon utvrđivanja Nacrta odluke o budžetu grada Kraljeva za 2021. godinu, na sednici održanoj 14. decembra 2020. godine, uputilo je poziv za javnu raspravu o Nacrtu odluke o budžetu grada Kraljeva za 2021. godinu u delu planiranja investicija, kojim se pozivaju građani, udruženja, stručna i ostala javnost na učešće u javnoj raspravi.

Javna rasprava sprovešće se u periodu od 14. do 21. decembra 2020. godine, a istog dana u 08:00 časova u sali I Gradske uprave grada Kraljeva, Trg Jovana Sarića broj 1, održaće se javna sednica, na kojoj će se, uz učešće zainteresovanih građana i stručne javnosti, razmotriti prispele primedbe, predlozi i sugestije, kao i primedbe, predlozi i sugestije izneti na javnoj sednici, uz poštovanje mera predviđenih Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19.

Kraljevo opština 19 nov 2020
Uvid u tekst Nacrta odluke može se izvršiti na sajtu grada Kraljeva, a  primedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti Odeljenju za privredu i finansije Gradske uprave grada Kraljeva u pisanoj formi ili na e-mail adresu privreda_i_finansije@kraljevo.org na posebnom obrascu, najkasnije do ponedeljka 21.12.2020. godine do 08:00 časova.