30 C
Kraljevo
nedelja 16.06.2024.
- marketing -
- marketing -
NaslovnaDruštvo“BIBLIOTEKAMA IGRAČAKA” DO KREATIVNE IGRE ZA DECU

Poslednje vesti

“BIBLIOTEKAMA IGRAČAKA” DO KREATIVNE IGRE ZA DECU
&

- marketing -

Beograd – Fond za obrazovanje Roma (REF) organizovao je prvu međunarodnu konferenciju „Biblioteka igračaka” za stručnjake angažovane u Romskim zajednicama.


Uz podršku Centralnoevropske inicijative (CEI), konferencija je okupila više od 50 profesionalaca koji rade u devetnaest „Biblioteka igračaka” koje uživaju podršku Fonda za obrazovanje Roma iz 9 zemalja, kao i goste iz međunarodnih organizacija i Vladinih institucija.

Cilj konferencije „Biblioteka igračaka” je doprinos na polju unapređenja znanja i iskustva u smanjenju jaza u obrazovanju u ranom uzrastu Roma širom Srednje i Jugoistočne Evrope i uspostavljanje mreže „Biblioteka igračaka” koje rade u Romskim zajednicama.

Biblioteka igračaka

Fond za obrazovanje Roma (REF) veoma je ponosan na svoju podršku „Bibliotekama igračaka” i njihovu misiju da osnaže Romske roditelje i decu tokom najranijeg razvoja. REF je prepoznao značaj ulaganja u projekte koji imaju alternativne pristupe, kao što je ovaj. U ovom slučaju, inovacija se sastoji u tome da REF i partneri omogućavaju svakom detetu da proširi osećaj topline porodice i u predškolskom okruženju u kome se učenje i socijalizacija odigravaju kroz igru. Po mom mišljenju, pristup u kome je dete na prvom mestu najadekvatniji je pristup za Romsku decu u ovom uzrastu, zato što podržava spontanu interakciju i izgradnju samopouzdanja potrebnog za prve korake izvan domova i porodica. Verujem da ove i slične projektne intervencije poseduju transformacione osobine koje na duže staze donose i društvenu promenu. Podržavamo partnere da nastave rad i da dopunjavaju program originalnim i novim elementima,” izjavio je, Nadir Redžepi, izvršni direktor Fonda za obrazovanje Roma.

Biblioteka igračaka 2

Pristup svoj deci u najranijim godinama jedan je od najvećih izazova u sistemima ranog detinjstva. S ciljem da se smanje razlike u rezultatima obrazovanja među Romima i onima koji to nisu, Fond za obrazovanje Roma podržava „Biblioteka igračaka” koje doprinose kvalitetnom razvoju u ranom detinjstvu i brizi. Prošle godine, REF je podržao više od 2.009 dece i 1.400 roditelja širom Srbije, Balkana i Srednje Evrope.

Biblioteka igračaka 1

Iako slične „Biblioteke igračaka“ rade u drugim Evropskim zemljama, stručnjaci koji rade u Romskim zajednicama imali su prvi put priliku da se upoznaju i razmene profesionalna i praktična iskustva sa svojim kolegama. Konferencija je imala za cilj da razmotri probleme od ključne važnosti i teme koje se tiču prepreka i mogućnosti za inkluziju Roma u obrazovanje u ranom uzrastu.

Na konferenciji je bila i izložba igračaka kao i kutak za igračke, kako bi se naglasila važnost „učenja kroz igru” razvoj deteta ubrzava se strukturisanom igrom, a igračke i igre nude mogućnosti za učenje koje pripremaju decu za upis u vrtiće i osnovnu školu.

M.Š.

- Marketing -
- marketing -

Poslednje vesti

- marketing -

Popularno

- marketing -