VAŽNE INFORMACIJE

Telefoni za prijavu građana starijih od 65 godina za dostavu lekova, namirnica i drugih potreba:

Telefon za informacije o korona virusu:

Telefon Crvenog Krsta Kraljevo:

Pozivni centar Doma zdravlja Kraljevo:

Za odraslo stanovništvo:
Za decu predškolskog i školskog uzrasta :
od 07.00 do 18.00 časova:
od 18.00 do 07.00 časova:
od 07.00 do 18.00 časova:
od 18.00 do 07.00 časova: