16 C
Kraljevo
četvrtak 23.05.2024.
- marketing -
- marketing -
NaslovnaGradski servisGRAD SUFINANSIRA RAD UDRUŽENJA GRAĐANA

Poslednje vesti

GRAD SUFINANSIRA RAD UDRUŽENJA GRAĐANA
G

- marketing -

Kraljevo – Grad uputio javni poziv ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA


Grad Kraljevo objavljuje javni poziv za sufinansiranje programa – projekata udruženja građana od javnog interesa u ukupnom iznosu od 6.000.000,oo dinara iz budžeta grada Kraljeva.

Javni interes obuhvata oblasti: boračko-invalidske zaštite, humanitarnih programa, zadovoljenja potreba mladih, kulture, programe zaštite ljudskih prava i druge programe kojima se zadovoljavaju javne potrebe.

Pravo učešća po javnom pozivu imaju udruženja koja su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima, čija su sedišta na teritoriji grada Kraljeva i čiji budžeti za realizaciju projekata iznose najmanje 50.000,00 dinara a najviše 2.000.000,00 dinara. Neće se razmatrati prijave udruženja koja nisu opravdala sredstva po prethodnim javnim pozivima, u skladu sa Odlukom. Podnosioci projekata ne mogu biti političke stranke i druga udruženja osnovana radi ostvarivanja političkih ciljeva.

Udruženja mogu podneti samo jednu prijavu projekta iz svih oblasti od javnog interesa, u skladu sa svojim programskim ciljevima definisanim Statutom udruženja.

Rok za podnošenje prijava sa predlozima projekata i svom potrebnom dokumentacijom propisanom članom 16. Odluke o sufinansiranju programa rada udruženja po ovom javnom pozivu je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na zvaničnom sajtu grada Kraljeva (www.kraljevo.org), zaključno sa 02.08.2017. godine. Svi potrebni obrasci se mogu preuzeti sa navedenog sajta.

Prijave sa propisanom pratećom dokumentacijom se predaju na pisarnici Gradske uprave grada Kraljeva u zatvorenoj koverti ili se mogu poslati poštom, preporučeno, na adresu: Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva, Trg Jovana Sarića broj 1, 36000 Kraljevo. Na koverti obavezno staviti naznaku: PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA, uz naznaku „NE OTVARATI“.

Kraljevo centar 18072017

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Odluku po javnom pozivu doneće Gradsko veće grada Kraljeva u roku od 20 dana od isteka roka oglašavanja. Odluka Gradskog veća je konačna i biće objavljena na sajtu grada Kraljeva i na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Kraljeva.

Sva obaveštenja u vezi javnog poziva mogu se dobiti u Odeljenju za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva, kancelarija broj 309 ili na telefon 036/306-013.

- Marketing -

3 komentara

Komentari su zatvoreni

- marketing -

Poslednje vesti

- marketing -

Popularno

- marketing -