3 C
Kraljevo
petak 08.12.2023.
- marketing -
- marketing -
NaslovnaDruštvoINKLUZIJA ROMA: BESPLATNA OBUKA IZ ŠIVENJA

Poslednje vesti

INKLUZIJA ROMA: BESPLATNA OBUKA IZ ŠIVENJA
I

- marketing -

Raspisan konkurs za izbor korisnica za stručno osposobljavanje za poslove šivenja u okviru projekta „Unapređenje položaja Roma i Romkinja na tržištu rada u Kraljevu“


U okviru projekta „Unapređenje položaja Roma i Romkinja na tržištu rada u Kraljevu“ koji Grad Kraljevo sprovodi u partnerstvu sa nevladinom organizacijom Praksis, danas je raspisan konkurs za izbor 15 korisnica za stručno osposobljavanje za poslove šivenja. Projekat se realizuje u sklopu grant šeme programa „Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština.

Svrha ovog konkursa je izbor 15 Romkinja sa područja grada Kraljeva koje će učestvovati u tromesečnom programu obuke za poslove šivenja i na taj način unaprediti svoje stručne kompetencije i poboljšati konkurentnost na tržištu rada. Obuka će se sprovoditi kod pružaoca usluge koji će biti izabran u skladu sa odgovarajućim postupkom nabavke.

Pravo na stručno osposobljavanje mogu da ostvare nezaposlene pripadnice romske nacionalne manjine sa prebivalištem odnosno boravištem na teritoriji grada Kraljeva.

U skladu sa budžetom projekta, polaznice obuke imaju pravo na naknadu troškova učešća u obuci u bruto iznosu od 50 eura u dinarskoj protivrednosti na mesečnom nivou, kao i pravo na naknadu troškova prevoza.

Zainteresovane Romkinje mogu podneti zahtev za učešće u programu obuke na Pisarnici Gradske uprave Grada Kraljeva ili poštom na adresu Gradske uprave – Trg Jovana sarića broj 1, 36000 Kraljevo, sa naznakom: „Komisija za odabir korisnika u okviru projekta Unapređenje položaja Roma i Romkinja na tržištu rada u Kraljevu“.

Rok za podnošenje zahteva je 15 dana od dana objavljivanja konkursa na oglasnoj tabli Grada Kraljeva, a sve informacije, kao i podršku u vezi sa podnošenjem zahteva za učešće u programu obuke, zainteresovana lica mogu dobiti: u Gradskoj upravi grada Kraljeva – Služba za upravljanje projektima i lokalno ekonomski razvoj, četvrti sprat, kancelarija 420 ili putem telefona 036.306.200, kao i u Nevladinoj organizaciji “Praksis” na adresi Tanaska Rajića broj 24, Kraljevo,kontakt telefon 036.319.710.
Kontakt osobe:
Marko Živković, Grad Kraljevo projektni.centar@gmail.com i
Marija Dražović, Praksis marija.drazovic@praxis.org.rs.

Kraljevo 15 avgust 2020

Grad Kraljevo u partnerstvu sa nevladinom organizacijom Praksis sprovodi projekat „Unapređenje položaja Roma i Romkinja na tržištu rada u Kraljevu“. Projekat se realizuje u sklopu grant šeme programa „Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština.

Osnovni cilj projekta je doprinos unapređenju socijalnog i ekonomskog položaja romske populacije u Kraljevu, kroz poboljšanje uslova za zapošljavanje podizanjem stručnih kompetencija i konkurentnosti na tržištu radne snage i suzbijanjem diskriminacije u oblasti zapošljavanja Roma i Romkinja.

U sklopu projekta realizovaće se aktivnosti usmerene na jačanje kapaciteta pripadnika romske nacionalne manjine za aktivno traženje posla podizanjem stručnih kompetencija kroz realizaciju obuka i informisanje o pravima iz oblasti rada i zapošljavanja, uključujući prava na jednakost i ravnopravnost u ovim oblastima.

Kraljevo 1 septembar 2020

Od 2000. do danas, Evropska unija donirala je više od 3.6 milijardi evra Srbiji. Sredstva su korišćena za podršku razvoja, kvaliteta života i reformi u sledećim sferama: civilna zaštita, zaštita od poplava i pomoć poplavljenim područjima, obrazovanje, povezanost, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, kultura, vladavina prava, lokalni razvoj, poslovi i privredni rast, javna administracija, migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji, socijalna inkluzija, omladina i sport. EU podrška je implementirana kroz saradnju sa Vladom Republike Srbije. Evropska unija je donirala Srbiji više razvojnih sredstava nego svi drugi internacionalni donatori zajedno.

- Marketing -
- marketing -

Poslednje vesti

- marketing -

Popularno

- marketing -