12 C
Kraljevo
četvrtak 18.04.2024.
- marketing -
- marketing -
NaslovnaKulturaIZLOŽBA “SAMOM SEBI” RADOŠA ANTONIJEVIĆA

Poslednje vesti

IZLOŽBA “SAMOM SEBI” RADOŠA ANTONIJEVIĆA
I

- marketing -

U Galeriji Narodnog muzeja izložba radova Radoša Antonijevića, na granici između skulpture, objekta, instalacije, gotovog predmeta (ready made).


U Galeriji Narodnog muzeja izložba radova Radoša Antonijevića “SAMOM SEBI”, na granici između skulpture, objekta, instalacije, gotovog predmeta (ready made).
Radoš Antonijević je umetnik srednje generacije, koji se obrazovao i stasavao u mediju skulpture. Njegovi radovi nastali u proteklih petnaest godina predstavljaju jedan od najupečatljivijih autorskih opusa domaćih umetnika. Promišljeno i dosledno Antonijević gradi svoj umetnički narativ, baveći se razgradnjom i reinterpretacijom, pre svega svog bazičnog medija, problematizujući na taj način pitanja skulptorskih fenomena danas, njihovih  mogućnosti, promena, perceptivnih pomaka i sl. Zato se njegovi radovi nalaze na granici između skulpture, objekta, instalacije, gotovog predmeta (ready made).

Polje njegovog interesovanja je višeslojno, okrenuto  sociopolitičkim, kulturnim, ideološkim i društvenim konstrukcijama, u koje aktivno uključuje posmatrača, i na neki način zajedno sa njim preispituje uspostavljene i prihvaćene konvencije, pre svega egzistencijalnog i  kulturnoistorijskog klasifikovanja. Njegova dela se otuda bave promišljanjem onih dihotomija koje su naizgled velike razlike, suprotstavljene paradigme, prepune metafore, zapitanosti i često tragikomičnog narativa. Naziv  kraljevačke izložbe “Samom sebi”, što je u stvari preuzet naslov poznatog dela Marka Aurelija, nosi jednu pompeznu i u isto vreme iskrenu poruku, možda čak i tešku, onoliko koliko je teško suočavanje sa samim sobom.
Kustos izložbe Suzana Novčić, muzejski savetnik.

Samom sebi Radoš Antonijevi

Radoš Antonijević rođen je 1969. u Pančevu, a odrastao je u Smederevu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Od 1992. studirao je vajarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, a diplomirao je 1997. kao student generacije. Od 1997. do 2000. pohađao je magistarske studije na istom fakultetu.

Na FLU u Beogradu počeo je da radi 2001. kao asistent, 2007. izabran je za docenta, a od 2016. u zvanju vanrednog profesora radi na svim nivoima studija. Na Akademiji umjetnosti u Banjaluci honorarno radi od 2000. godine na predmetu Vajanje. Doktorsku tezu Korektivi oblika – vodič kroz skulptorske fenomene odbranio je 2014. godine.

Galerija Narodnog muzeja Kraljevo, sreda, 14. mart 2018, u 13:00 sati. 

- Marketing -
- marketing -

Poslednje vesti

- marketing -

Popularno

- marketing -