4 C
Kraljevo
sreda 17.04.2024.
- marketing -
- marketing -
NaslovnaDruštvoKAKO DA ŽRTVE NASILJA DOĐU DO BESPLATNE PRAVNE POMOĆI?

Poslednje vesti

KAKO DA ŽRTVE NASILJA DOĐU DO BESPLATNE PRAVNE POMOĆI?
K

- marketing -

Ko ima pravo na besplatnu pravnu pomoć, ko je nadležan za pružanje ove usluge, šta sve ona obuhvata, da li žrtve nasilja moraju da ispune materijalni uslov…?

Odgovori na ova i druga pitanja, kao i uputstvo kako ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć nalaze se na sajtu www.pravneinformacijezazrtvenasilja.rs Iako se Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći primenjuje od oktobra 2019. godine, mali broj građanki i građana je upoznat sa ovim pravom, a još manji broj onih koji ispunjavaju uslove propisane zakonom, koristi to pravo.

Zato je udruženje Fenomena, koje se bori protiv rodno zasnovanog nasilja i za osnaživanje žena, pokrenulo sajt www.pravneinformacijezazrtvenasilja.rs. Platforma se prvenstveno obraća žrtvama nasilja u porodici, ali mnoštvo korisnih informacija mogu da nađu i svi drugi građani/ke zainteresovani za besplatnu pravnu pomoć.

U rubrici Najčešća pitanja nalaze se objašnjenja koja služba je nadležna za pružanje besplatne pravne pomoći, šta obuhvata besplatna pravna pomoć, a šta je pravna podrška, kako napisati zahtev, šta je potrebno od dokumenata. Za žrtve nasilja u porodici važno je da znaju da prema članu 4. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći imaju pravo na ovu uslugu bez obzira u kakvoj su materijalnoj situaciji, kao i da takvo pravo ima dete o čijem se zakonskom pravu, obavezi ili interesu odlučuje u postupku pred sudom, drugim državnim organom odnosno organom javne vlasti.


Građani koji nisu našli odgovore na sve što ih interesuje o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć, na sajtu mogu da postave pitanje, anonimno i besplatno, a odgovor će dobiti od advokata. Ovo su neki od odgovora.

Osim pojašnjenja zakona, na sajtu se nalazi i obrazac zahteva za odobravanje besplatne pravne pomoći, a u rubrici Pomoć po gradovima su adrese, brojevi telefona i mejlovi oko stotinu službi za besplatnu pravnu pomoć u opštinskim i gradskim upravama širom Srbije.

Drugi deo rubrike Najčešća pitanja posvećen je pravu na zaštitu od porodičnog i drugog rodno zasnovanog nasilja. Tu su odgovori na pitanja koliko dugo policija može zadržati nasilnika, šta su hitne mere, ko ih donosi i koliko traju, šta je individualni plan zaštite i ko ga donosi, i ostale informacije koje mogu biti korisne žrtvama nasilja u porodici.


Pokretanje ovog sajta je deo projekta „Povećanje dostupnosti besplatne pravne pomoći za žene koje su preživele rodno zasnovano nasilje u Srbiji“, koji sprovodi udruženje Fenomena uz podršku UN Women (agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost), a finansira Evropska unija. Saradnici na projektu su pravni fakulteti u Kragujevcu, Beogradu (Union) i Novom Pazaru, kao i advokatske komore u Čačku, Kragujevcu i Beogradu. Sprovedene su obuke za advokate, studente prava i ženske NVO, a u maju predstoji onlajn seminar i za službenike lokalnih samouprava koji pružaju besplatnu pravnu pomoć.

- Marketing -
- marketing -

Poslednje vesti

- marketing -

Popularno

- marketing -