21 C
Kraljevo
nedelja 24.09.2023.
- marketing -
- marketing -
NaslovnaVestiKRALJEVO RADI PROCENU RIZIKA OD KATASTROFA

Poslednje vesti

KRALJEVO RADI PROCENU RIZIKA OD KATASTROFA
K

- marketing -

Na trećem sastanku radne grupe za izradu Procene rizika od katastrofa, predstavljen Nacrt Procene rizika od katastrofa za grad Kraljevo.

Na početku skupa, na kojem je prisustvovalo više desetina predstavnika različitih lokalnih subjekata i predstavnika drugih jedinica lokalne samouprave, govorili su Sandra Nedeljković, pomoćnica Ministra za javna ulaganja, dr. Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Marko Matović, pomoćnik gradonačelnika grada Kraljeva.

Radni deo otvorio je Zdravko Maksimović, rukovodilac Odeljenja za poslove civilne zaštite Gradske uprave grada Kraljeva. Pre nego što je predstavio sam Nacrt Procene rizika od katastrofa, Maksimović se zahvalio Organizaciji Ujedinjenih Nacija za hranu i poljoprivredu (FAO) na njihovoj svesrdnoj podršci tokom čitavog procesa izrade ovog dokumenta, saradnji koja traje još od 2014. godine.

Na početku skupa, na kojem je prisustvovalo više desetina predstavnika različitih lokalnih subjekata i predstavnika drugih jedinica lokalne samouprave, govorili su Sandra Nedeljković, pomoćnica Ministra za javna ulaganja, dr. Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Marko Matović, pomoćnik gradonačelnika grada Kraljeva.

Nacrt Procene rizika od katastrofa za grad Kraljevo zasnovan je na Uputstvu o Metodologiji izrade i sadržaju procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja (Službeni glasnik RS, broj 80/19) i obuhvata četiri osnovna dela: Uvod, Opšti deo, Poseban deo i Zaključak. Maksimović je prisutne upoznao s detaljima svih ovih sekcija, ističući Poseban deo u kojem su navedeni ukupno 10 scenarija za pet različitih katastrofa. Ovo je u skladu s Metodologijom, koja za svaku identifikovanu nepogodu zahteva izradu po dva scenarija: Najverovatniji neželjeni događaj i Neželjeni događaj sa najvećim mogućim posledicama.

Na početku skupa, na kojem je prisustvovalo više desetina predstavnika različitih lokalnih subjekata i predstavnika drugih jedinica lokalne samouprave, govorili su Sandra Nedeljković, pomoćnica Ministra za javna ulaganja, dr. Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Marko Matović, pomoćnik gradonačelnika grada Kraljeva.

Katastrofe koje su prepoznate u Nacrtu Procene rizika od katastrofa za grad Kraljevo uključuju poplave, zemljotrese, klizišta, epidemije i požare na otvorenom. Za svaku od ovih katastrofa, za koje je procenjeno da predstavljaju neprihvatljiv nivo rizika, dokument sadrži i plan postupanja s ciljem smanjenja tog rizika na prihvatljiv nivo.

Na početku skupa, na kojem je prisustvovalo više desetina predstavnika različitih lokalnih subjekata i predstavnika drugih jedinica lokalne samouprave, govorili su Sandra Nedeljković, pomoćnica Ministra za javna ulaganja, dr. Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Marko Matović, pomoćnik gradonačelnika grada Kraljeva.

Radionica je deo Projekta „Jačanje otpornosti sektora poljoprivrede na elementarne nepogode“, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Organizacija Ujedinjenih Nacija za hranu i poljoprivredu (FAO).

 

 

 

 

/*/

Na početku skupa, na kome je učešća uzelo više desetina predstavnika raznih lokalnih subjekata i predstavnika drugih JLS, prisutne su pozdravili Sandra Nedeljković, pomoćnih Ministra za javna ulaganja, dr Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Marko Matović, pomoćnik gradonačelnika grada Kraljeva.

Radni deo sastanka, otvorio je Zdravko Maksimović, rukovodilac Odeljenja za poslove civilne zaštite Gradske uprave grada Kraljeva, koji se pre predstavljanja samog Nacrta procene, zahvalio Organizaciji Ujedinjenih Nacija za hranu i poljoprivredu („FAO“), na svesrdnoj podršci, ne samo u procesu izrade Procene rizika od katastrofa, već i na saradnji koja datira još od 2014. godine.

Kada je sam Nacrt u pitanju, Maksimović je istakao, da je isti zasnovan na Uputstvu o Metodologiji izrade i sadržaju procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja („Službeni glasnik RS“, broj 80/19), i da sadrži Uvod, Opšti deo, Poseban deo i Zaključa. Nakon čega je prisutne upoznao sa sadržajem svih navedenih poglavlja, sa posebnim akcentom na Poseban deo, u kome je navedeno ukupno 10 scenarija za 5 katastrofa, obzirom da se u skladu sa Metodologijom, za svaku prepoznatu nepogodu izrađuju po 2 scenarija ( Najverovatniji neželjeni događaj i Neželjeni događaj sa najvećim mogućim posledicama).

Zdravko Maksimović, rukovodilac Odeljenja za poslove civilne zaštite Gradske uprave grada Kraljeva

Katastrofe, koje su prepoznate u Nacrtu procene rizika od katastrofa za grad Kraljevo su: Poplave, Zemljotres, Klizišta, Epidemije i Požari na otvorenom. Pored scenarija, svaka katastrofa, za koju je procenjeno da je nivo rizika na neprihvatljivom nivou, sadrži i tretman navedenog rizika, koji ima za cilj za smanjenje istog na nivo prihvatljivosti.

Ljiljana Isić, Organizaciji Ujedinjenih Nacija za hranu i poljoprivredu („FAO“)

Ova radinica je realizovana u sklopu Projekta: Jačanje otpornosti sektora poljoprivrede na elementarne nepogode, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Organizaciji Ujedinjenih Nacija za hranu i poljoprivredu („FAO“).

- Marketing -
- marketing -

Poslednje vesti

- marketing -

Popularno

- marketing -