3 C
Kraljevo
petak 08.12.2023.
- marketing -
- marketing -
NaslovnaPromoLOKAL ZA IZDAVANJE NA KEJU

Poslednje vesti

LOKAL ZA IZDAVANJE NA KEJU
L

- marketing -

U ULICI TOMISLAVA ANDRIĆA DŽIGIJA, IZDAJE SE LOKAL POVRŠINE 78,78 KMV


Javno preduzeće „Gradsko stambeno“, Kraljevo, objavljuje
OGLAS
o davanju u zakup prikupljanjem pisanih ponuda sledeće nepokretnosti:
Poslovni prostor: Lokal u Ulici Tomislava Andrića Džigija br. 25 označen kao L-19, ukupne površine 78,78 m² (podrum 25,10 m²,prizemlje 27,22 m²  i sprat 26,46 m²), po početnoj ceni od 24.166,66 dinara, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost, odnosno 29.000,00 dinara sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.

GSKV lokal Tomislava Andrića Džigija 1

Uslovi pod kojima se nepokretnost daje u zakup:
Zakupljena nepokretnost se može koristiti isključivo u skladu sa svojom namenom. Ponude se dostavljaju u pisanoj formi u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Ponuda za zakup“ i to ličnom dostavom Komisiji za zakup nepokretnosti Preduzeća ili poštom na adresu: Javno preduzeće „Gradsko stambeno“, Kraljevo, Ulica cara Lazara br. 84a, 36000 Kraljevo, sa naznakom „Za Komisiju za davanje u zakup nepokretnosti“.
Pisane ponude se mogu dostaviti do 16.12.2019. godine, do 09:00 sati.

GSKV lokal Tomislava Andrića Džigija 3
Izbor najpovoljnije ponude vrši se primenom kriterijuma visine ponuđene mesečne zakupnine. U ovom postupku prikupljanja pisanih ponuda mogu da učestvuju lica koja blagovremeno dostave urednu pisanu ponudu, koja treba da sadrži:
*U odnosu na oglašeni poslovni prostor
– podatke o podnosiocu ponude (za preduzetnike: ime i prezime vlasnika radnje sa adresom prebivališta, naziv radnje, matični broj, kopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, ukoliko je u sistemu PDV-a, kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke; za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u Registar kod nadležnog organa, kopiju izvoda iz Registra Republičkog zavoda za statistiku, kopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, ukoliko je u sistemu PDV-a, kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke),
– punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave, odnosno ponude;
– delatnost koja će se u poslovnom prostoru obavljati;
– zakupci su dužni da, po zaključenju ugovora o zakupu, a pre primopredaje zakupljene nepokretnosti, za obezbeđivanje ispunjenja svojih obaveza, deponuju sredstva o obezbeđenja plaćanja i to:
* bankarsku garanciju koja glasi na iznos dve mesečne zakupnine i izdata je na period od godinu dana, s tim što se obnavlja svake godine, za vreme trajanja odnosa zakupa ili;
* menicu avaliranu od strane poslovne banke, bez protesta, bez prigovora ili
* avansno izvršenu uplatu dve mesečne zakupnine;
* zakonski zastupnik privrednog društva koje ima svojstvo zakupca, u obavezi je da dostavi i sopstvenu solo menicu.
Zakup za označeni poslovni prostor se zasniva na neodređeno vreme.
Dodatne informacije o uslovima izdavanja nepokretnosti u zakup, u smislu dokumentacije koju je potrebno dostaviti uz ponudu, možete saznati na broj telefona 036/332-200, lično u prostorijama Javnog preduzeća „Gradsko stambeno“, Kraljevo, u Ulici cara Lazara br. 84a, na sajtu www.gskv.rs i www.kraljevo.org, ili na oglasnoj tabli Grada Kraljeva i Javnog preduzeća „Gradsko stambeno“ Kraljevo.

- Marketing -
- marketing -

Poslednje vesti

- marketing -

Popularno

- marketing -