26 C
Kraljevo
subota 25.05.2024.
- marketing -
- marketing -
NaslovnaPromoMATURANTI, UPIŠITE FAKULTET ZA MAŠINSTVO I GRAĐEVINARSTVO U KRALJEVU

Poslednje vesti

MATURANTI, UPIŠITE FAKULTET ZA MAŠINSTVO I GRAĐEVINARSTVO U KRALJEVU
M

- marketing -

Kuda po završetku srednje škole? Kako da obezbediš sigurnu budućnost, a da pri tom ne staviš svoje roditelje na veliki trošak? Upiši Faklutet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu


Mnogi maturanti pitaju se ovih dana kuda po završetku srednje škole? Kako da obezbede sigurnu budućnost, a da pri tom ne stave svoje roditelje na veliki trošak? Da je sticanje  diplome inženjera sa perspektivom moguće u izuzetno povoljnim uslovima govori i primer Fakulteta iz Kraljeva.

Tri studijska programa:
– studije mašinskog inženjerstva,
– studije građevinskog inženjerstva,
– studije inženjerstva zaštite na radu.

FMG 2021 5

Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu je državni fakultet sa tradicijom u obrazovanju inženjera dugom 60 godina. Nastao je iz potrebe privrede u okruženju kao odeljenje Mašinskog fakulteta iz Beograda. Danas je to samostalan fakultet koji pripada Univerzitetu u Kragujevcu i na kome se izvode akreditovane akademske studije mašinstva, građevinarstva, a od prošle godine, i studije inženjerstva zaštite na radu. Trendovi pokazuju da će potreba za inženjerima zaštite na radu rasti usled usklađivanja zakonske ragulative sa propisima Evropske unije, što je bio i ključni razlog akreditacije ovog novog studijskog programa na fakultetu.

Na studije mašinskog inženjerstva, ove godine se prima 80 budžetskih studenata. Na Fakultetu se realizuju sva tri nivoa studija: četvorogodišnje osnovne studije, master studije koje traju jednu godinu i doktorske studije u trajanju od 3 godine. Prateći trendove i potrebe tržišta razvijena su 4 modula za koje se studenti opredeljuju u trećoj godini: Projektovanje u mašinogradnji, Proizvodno mašinstvo, Automatsko upravljanje, Robotika i fluidna tehnika, i Energetika i zaštita životne sredine.

FMG KV 2020 3

Studije građevinskog inženjerstva i inženjerstva zaštite na radu realiziju se kao zajednički studijski programi sa  Fakultetom tehničkih nauka iz Novog Sada. Prve tri godine osnovnih akademskih studija realiziju se u Kraljevu, nakon čega studenti mogu nastaviti studije u Novom Sadu, bez polaganja razlike ispita, sa potpuno istim pravima kao da su studirali na Fakultetu tehničkih nauka. Pri upisu četvrte godine studenti građevinskog inženjerstva mogu izabrati sledeće smerove: Konstrukcije, Hidrotehnika, Putevi, železnice i aerodromi. Nekoliko generacija studenata građevine je već upisalo četvrtu godinu u Novom Sadu i pokazalo se da su se dobro uklopili i uspešno nastavili studije. Studenti inženjerstva zaštite na radu pri upisu četvrte godine odlučuju se između inženjerstva zaštite na radu i zaštite životne sredine. Ove godine na zajedničke studijske programe građevinsko inženjerstvo i inženjerstvo zaštite na radu upisuje se po 40 studenata na teret budžeta.

Više informacija na

 https://www.mfkv.rs/upis-na-fakultet

036.383.377

FMG KV 2021 3

- Marketing -
- marketing -

Poslednje vesti

- marketing -

Popularno

- marketing -