7 C
Kraljevo
nedelja 21.04.2024.
- marketing -
- marketing -
NaslovnaGradski servisNOVČANA POMOĆ ZA PORODICE SA VIŠE DECE

Poslednje vesti

NOVČANA POMOĆ ZA PORODICE SA VIŠE DECE
N

- marketing -

Grad Kraljevo objavljuje javni poziv za dodelu novčane pomoći  porodici sa dvoje i više dece uzrasta od 7 do 15 godina.


Grad Kraljevo objavljuje javni poziv za dodelu novčane pomoći iz budžeta grada Kraljeva za kalendarsku 2018. godinu porodici sa dvoje i više dece uzrasta od 7 do 15 godina sa teritorije grada Kraljeva u jednokratnom iznosu od 5.000,oo dinara.
Pravo učešća po javnom pozivu imaju nezaposleni roditelji, staratelji ili usvojioci, državljani Republike Srbije, koji imaju prijavljeno prebivalište ili boravište na teritoriji grada Kraljeva najmanje tri godine pre raspisivanja javnog poziva, a imaju dvoje i više dece uzrasta od 7 do 15 godina, koja se nalaze na redovnom školovanju u trenutku raspisivanja javnog poziva.
Pravo na novčanu pomoć nemaju roditelji koji ostvaruju pravo na socijalnu pomoć kod Centra za socijalni rad u skladu sa zakonom ili odlukom grada Kraljeva u trenutku podnošenja zahteva po raspisanom javnom pozivu za dodelu novčane pomoći.

Podnošenje prijava sa svom potrebnom dokumentacijom propisanom članom 9. Odluke o ostvarivanju prava na novčanu pomoć porodici sa više dece sa teritorije grada Kraljeva po ovom javnom pozivu otpočinje od dana objavljivanja javnog poziva na zvaničnom sajtu grada Kraljeva www.kraljevo.org. Obrazac prijave se može preuzeti sa navedenog sajta.

Deca i policija mup.rs

Uz prijavu, podnosilac je dužan da priloži sledeće dokaze:
1. Očitane lične karte roditelja, staratelja ili usvojilaca,
2. Uverenje izdato od strane Nacionalne službe za zapošljavanje, filijala u Kraljevu, kao dokaz da su oba roditelja nezaposlena u trenutku podnošenja zahteva po javnom pozivu,
3. Uverenje o prebivalištu izdato od strane Policijske uprave Kraljevo, kao dokaz da podnosilac zahteva i njegov bračni ili vanbračni partner imaju prijavljeno prebivalište ili boravište na teritoriji grada Kraljeva najmanje tri godine pre raspisivanja javnog poziva,
4. Potvrda izdata od strane škole, kao dokaz da se deca uzrasta od 7 do 15 godina nalaze na redovnom školovanju u momentu raspisivanja javnog poziva,
5. Potvrda izdata od strane Centra za socijalni rad, kao dokaz da roditelji, staratelji ili usvojioci ne ostvaruju socijalnu pomoć u momentu podnošenja zahteva po javnom pozivu od Centra za socijalni rad Kraljevo u skladu sa zakonom ili odlukom grada Kraljeva iz oblasti socijalne zaštite.

Prijave sa propisanom pratećom dokumentacijom se predaju na pisarnici Gradske uprave grada Kraljeva u zatvorenoj koverti, ili se mogu poslati poštom, preporučeno na adresu: Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva, Trg Jovana Sarića broj 1, 36000 Kraljevo.
Na koverti obavezno staviti naznaku : PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA DODELU NOVČANE POMOĆI, uz naznaku „NE OTVARATI“.

 

Odluku po javnom pozivu donosiće jednom mesečno Komisija za dodelu novčane pomoći i ona će

biti objavljena na sajtu grada Kraljeva i na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Kraljeva. Protiv

Odluke Komisije može se izjaviti žalba Gradskom veću grada Kraljeva u roku od osam dana od dana

objavljivanja odluke Komisije.

 

Sva obaveštenja u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti u Odeljenju za društvene delatnosti

Gradske uprave grada Kraljeva, kancelarija broj 307 ili na telefon 036/306-034.

- Marketing -

1 komentar

  1. Uslovi su tipa “ pomoc dajemo starijim osobama od 99 godina uz prisustvo oba roditelja“

Komentari su zatvoreni

- marketing -

Poslednje vesti

- marketing -

Popularno

- marketing -