4 C
Kraljevo
sreda 17.04.2024.
- marketing -
- marketing -
NaslovnaGradski servisPOZIV ZA PRIJAVU ŠTETE NA STAMBENIM OBJEKTIMA OD OLUJE I GRADA

Poslednje vesti

POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE NA STAMBENIM OBJEKTIMA OD OLUJE I GRADA
P

- marketing -

POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE NA STAMBENIM OBJEKTIMA  KOJI SU OŠTEĆENI OD ELEMENTARNE NEPOGODE  OLUJNI VETAR, GRAD I KIŠA U JULU 2023. GODINE

Građani Kraljeva koji su pretrpeli štetu od elementarne nepogode – olujnog vetra, grada i kiše, na stambenim objektima koji se redovno koriste za zadovoljenje osnovnih životnih potreba, tokom jula 2023. godine, štetu mogu da prijave u periodu od 7. do 21. avgusta 2023. godine.

Uslov za prijavu štete na stambenom objektu jeste da je šteta nastala usled nepogode u julu 2023. godine (za pomoćne objekte i vikend kuće, kao i za pokretnu imovinu ne vrši se prijava štete).

Prijava štete se podnosi isključivo na šalteru 5 Gradske uprave grada Kraljeva, na adresi Trg Jovana Sarića 1, od 7. do 21. avgusta, svakog radnog dana od 07.00 do 15.00 časova, na propisanom obrascu, koji se može preuzeti:
– na šalteru
– na portalu grada Kraljeva (kraljevo.rs)
– na portalu Odeljenja za poslove civilne zaštite (civilnazastitakraljevo.rs)
– u prostorijama Odeljenja za poslove civilne zaštite (ul. Skopljanska br. 6).

Prijave upućene pre ili nakon propisanog roka, kao i prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu, Komisija neće razmatrati.

Za sve dodatne informacije, građani se mogu obratiti Odeljenju za poslove civilne zaštite, lično ili na broj telefona 036.331.199 svakog radnog dana od 07.00 do 15.00 časova.

NAPOMENA: Podnošenjem prijave štete, podnosilac daje saglasnost za obradu podataka i prikupljanje podataka po službenoj dužnosti iz službenih evidencija. Obavezan prilog prijavi štete je očitana ili fotokopirana lična karta podnosioca (ili overena punomoć ukoliko prijavu podnosi punomoćnik koji nije vlasnik objekta ili član porodičnog domaćinstva vlasnika

KOMISIJA ZA PROCENU ŠTETE I POTREBA NAKON ELEMENTARNIH I DRUGIH NEPOGODA

- Marketing -
- marketing -

Poslednje vesti

- marketing -

Popularno

- marketing -