REPORTER
Budite reporter portala Kraljevo Online-a

 • Imate informaciju za dalje istraživanje?
 • Imate poverljivu informaciju (off the record)?
 • Znate detalje koji se tiču dogadjaja?
 • Imate najavu događaja?
 • Imate fotografiju događaja koji želite da svi vide?

JAVITE NAM DANAS!
i preko 500.000 ljudi će isratiti vašu vest

 • Kraljevo Online je najstari aktivan web portal u Kraljevu sa preko 20.000 jedinsvenih poseta dnevno.
 • Naše društvene mreže beleže konstatan rast pratilaca i posetilaca.
 • Naši reporteri sarađuju sa medijima na nacionalnom nivou (TV Prva, O2TV …)

Kako da pošaljem?
Brzo, lako i jednostavno

 • E-pošta: on.line.kraljevo@gmail.com
  U slučaju da šaljete velike fajlove (video, fotografije, dokukmenta) koristite WeTransfer besplatan servis koji podržava slanje fajlova na E-poštu do 2GB uz potpunu anonimnost.
 • GSM/SMS/MMS: +381 (0) 63662638
 • Viber / WhatsApp / Telegram / Signal: +381 (0) 613600050
 • Preko naših društvenih mreža Facebook, Twitter i Instagram

Privatnost
Zaštita privatnosti korisnika

 • Kraljevo Online poštuje privatnost svojih korisnika i posetilaca portala.
 • Podatke o korisniku Kraljevo Online neće davati na uvid trećoj strani.
 • Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom.