22 C
Kraljevo
četvrtak 20.06.2024.
- marketing -
- marketing -
NaslovnaVestiSUFINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA

Poslednje vesti

SUFINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA
S

- marketing -

Kraljevo – Grad Kraljevo objavljuje javni poziv  za sufinansiranje programa – projekata  udruženja građana od javnog interesa u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 dinara  iz budžeta grada Kraljeva.


Javni interes obuhvata oblasti:
– boračko-invalidske zaštite,
– humanitarnih programa,
– ekologije,
– zadovoljenja potreba mladih,
– kulture,
– programe zaštite ljudskih prava i
– druge programe kojima se zadovoljavaju javne potrebe.
Pravo učešća po javnom pozivu imaju udruženja koja su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima, čija su sedišta na teritoriji grada Kraljeva i čiji budžeti za realizaciju projekata iznose najmanje 50.000,00 dinara a najviše 2.000.000,00 dinara. Neće se razmatrati prijave udruženja koja nisu opravdala sredstva po prethodnom javnom pozivu. Podnosioci projekata ne mogu biti političke stranke i druga udruženja osnovana radi ostvarivanja političkih ciljeva.
Udruženja mogu podneti samo jednu prijavu projekta iz jedne oblasti, a mogu konkurisati u više oblasti, u skladu sa svojim programskim ciljevima definisanim  Statutom.
Rok za podnošenje prijava sa predlozima projekata i svom potrebnom dokumentacijom propisanom članom 13. Odluke o sufinansiranju programa rada udruženja po ovom javnom pozivu je deset dana od dana objavljivanja na zvaničnom sajtu grada Kraljeva (www.kraljevo.org) zaključno sa 01.02.2016. godine. Svi potrebni obrasci se mogu preuzeti sa navedenog sajta. 
Prijave sa propisanom pratećom dokumentacijom se predaju na pisarnici Gradske uprave grada Kraljeva u zatvorenoj koverti ili se mogu poslati poštom, preporučeno, na adresu: Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva, Trg Jovana Sarića broj 1, 36000 Kraljevo. Na koverti obavezno staviti naznaku: PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA, kao i naznaku „NE OTVARATI“.

Kraljevo Ul. Miloša Velikog sneg januar 2016
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Odluku po javnom pozivu doneće Gradsko veće grada Kraljeva u roku od 20 dana od isteka roka oglašavanja. Odluka Gradskog veća je konačna i biće objavljena na sajtu grada Kraljeva i oglasnoj tabli Gradske uprave grada Kraljeva.
Sva obaveštenja u vezi javnog poziva mogu se dobiti u Odeljenju za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva, kancelarija broj 307 ili na telefon 036/306-034.

- Marketing -
- marketing -

Poslednje vesti

- marketing -

Popularno

- marketing -